Ordinær generalforsamling i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Her kan du tilmelde dig til Håndværkerforeningens ordinære generalforsamling 2021. Pga. coronasituationen er det gjort muligt at deltage digitalt.

Grundet Covid-19 er det gjort muligt at deltage i Håndværkerforeningens generalforsamling digitalt. Vi opfordrer alle til at benytte sig af denne løsning for at mindske smittespredningen i samfundet.

Tilmelding skal ske senest den 26. maj 2021. Har du ikke mulighed for at deltage digitalt bedes du kontakte sekretariatet på tlf. 3312 2717.

Alle tilmeldte medlemmer vil få tilsendt en mail med link til online-mødet.


Dagsorden jf. vedtægternes §6:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og indeværende års budget til efterretning.
 4. Fastsættelse af kontingentsatser for det følgende år.
 5. Valg af formand.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemmer af repræsentantskabet.
 8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 9. Valg af ekstern revision.
 10. Valg af to interne revisorer.
 11. Valg af intern revisorsuppleant.
 12. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
 13. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Du kan læse Håndværkerforeningens vedtægter her

Ordinære medlemmer, der har betalt kontingent for 2021, har adgang til generalforsamlingen.


Tilbage til Aktivitetscenteret