Ordinær generalforsamling i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Her kan du tilmelde dig til Håndværkerforeningens ordinære generalforsamling 2021. Pga. coronasituationen er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske via Aktivitetscenteret.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til myndighedernes retningslinjer, hvilket blandt betyder at tilmelding er nødvendig. Endvidere afholdes der ikke efterfølgende spisning. 

Ordinære medlemmer, der har betalt kontingent for 2021 har adgang til generalforsamlingen. Det er ikke muligt at tage en ledsager med. Senest tilmelding den 24. maj 2021


Dagsorden jf. vedtægternes §6:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og indeværende års budget til efterretning.
 4. Fastsættelse af kontingentsatser for det følgende år.
 5. Valg af formand.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemmer af repræsentantskabet.
 8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 9. Valg af ekstern revision.
 10. Valg af to interne revisorer.
 11. Valg af intern revisorsuppleant.
 12. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
 13. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, forslag til formand samt forslag til øvrige kandidater til bestyrelsen samt til repræsentantskabet, intern revision samt intern revisor-suppleant skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Foreslåede kandidater skal have erklæret sig villige til at modtage valg.

Du kan læse Håndværkerforeningens vedtægter her
Tilbage til Aktivitetscenteret