Vandretur – Eskilsø i Roskilde Fjord

Vil du også gerne opleve Eskilsø? Så skal du tilmelde dig denne unikke vandretur inkl. dejlig frokost.   
Søndag den 23. oktober er der arrangeret en eksklusiv vandretur til den svært tilgængelige Eskilsø i Roskilde Fjord. Turen indeholder bådoverfart, og der er et begrænset antal pladser.

OBS: bådturen betyder at deltagerne skal være forholdsvis mobile pga. ombordstigningen til bådene.


Om turen
Eskilsø er Roskildefjordens største ø (1,4 km2). Den ejes af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond, opkaldt efter stifteren og den første formand i Danmarks Naturfredningsforening, Erick Struckmann.

Eskilsø ligger som en prop i Roskildefjord. Overalt langs kysten er der store sten, ført hertil af isen. Mange af de strandenge, der omgiver øen, har aldrig været dyrket. De græsses af kreaturer, og det er af vital betydning for flora og fauna. Fuglelivet er rigt. Kystfugle holder til på engene og i søerne, hvor de yngler, rester eller er vintergæster. Nord for Eskilsøgård ser du rester af kirkeruinen hvor også Eskilsøkloster lå. Eskilsø er den eneste ø på Roskildefjord med faste beboere. Du er også på en ø i forandring. Fonden vil gradvis skabe mere natur på Eskilsø. Markerne skal være overdrev, lave fugtige områder bliver til søer, og små vandhuller renses op.

Den vestlige, centrale del af Eskilsø består af tre morænekerner. Fra bebyggelsen mod øst og sydøst løber den ene, og syd for husene ligger en anden, ligesom der fra klosterruinen og til nordspidsen af øen ses en tredje. Langs kanten af disse tre moræneøer løber den gamle stenalder kyst. Omkring morænekernerne løber et næsten ubrudt bælte af strandenge. Det marine forlands udvikling er stort set bestemt af de havstrømme, der dannes når vinden stuver vandet i fjorden sammen.

Kirkeruinen fra 11 hundredetallet, giver stadig et meget levende billede af hvordan klosterkirken har set ud. Køkkenmøddingerne fra ærtebølletiden ligger spredt langs den gamle stenalder kyst og afsløres tydeligt af de hvide (brændte) flintafhugninger. Fra Bovbjerg (åsen mod øst) kan man se ud over rørmosen og de sorte enge, og faktisk se tre af de vigtigste søer på Eskilsø på én gang.

Praktisk info:
Der er mødetid kl. 09:15 ved Sønderby Kro, Sønderby Bro 2, 4050 Skibby. Herfra går vi ned til havnen, hvorfra vi i en mindre båd færges over til Eskilsø kl. 10 i grupper. På Eskilsø samles vi igen, her vil en turvejleder gå med og fortælle om øens dyreliv med mere. Derefter retur med båden, og vandring tilbage til kroen og frokostplatte.

Der er ca. 2½ km fra kroen til havnen. Turen på Eskilsø er ca. 4 km. Hvis tiden tillader, går vi retur til kroen gennem Østskov forbi et lille fiskerleje, en tur på knap 5 km. Altså samlet knap 11½ km vandretur.


Der er frokostbuffet med efterfølgende kaffe på Sønderby Kro ca. kl. 13:30.

Denne tur indeholder bådoverfart, turvejleder på Eskilsø samt frokostplatte, men koster kun 200 kr./deltager - Der er bindende tilmelding senest den 13.10.22

Bemærk tidligere mødetid end sædvanligt!


Tilbage til Aktivitetscenteret