Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i én dags erhvervspraktik

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen var i september i erhvervspraktik hos tre af Håndværkerforeningens medlemsvirksomheder. Blandt de mange emner som blev drøftet, stod ét øverst på dagsordenen: Hvordan sikrer vi det gode håndværk, og at der er plads til håndværksvirksomheder og kreative erhverv i København? Men selvfølgelig skulle der også arbejdes, og borgmesteren nåede både at svinge murerskeen og lægge sten på en byggeplads i Carlsbergbyen, køre en renovationsbil gennem byen og arbejde som keramiker.

Tekst: Jakob Bo Andersen
Foto: Thomas Tolstrup

Denne artikel blev bragt i MESTER28, november 2023 under temaet Erhvervsvenlig hovedstad

Hvordan sikrer vi at der fortsat er plads til håndværksvirksomheder og kreative erhverv i København? Det var hovedtemaet da overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i september måned var i erhvervspraktik hos tre af Håndværkerforeningens medlemsvirksomheder.

Spørgsmålet er evigt aktuelt, for København vokser, og indbyggertallet stiger og stiger. Så selvom der er blevet bygget boliger på livet løs de sidste mange år, er behovet for nye boliger stadig stort. Det sætter kommunen under et enormt pres for at omdanne erhvervsområder til boligområder.

Netop derfor havde Håndværkerforeningen arrangeret at overborgmesteren skulle besøge tre vidt forskellige virksomheder: en murervirksomhed, en vognmandsforretning og en keramiker.

Håndværkerforeningens formand Per Vangekjær var vært ved besøget, og han var tilfreds med dagens forløb.

”Vores mål var at vise overborgmesteren værdien af at have et stærkt og varieret lokalt erhvervsliv. Det lokale erhvervsliv giver basis for en levende by, og det er noget som vi alle nyder godt af. Men det kræver politisk vilje fra kommunalpolitikernes side at sikre gode vilkår for erhvervslivet, og ikke mindst at der er plads i byen,” siger Per Vangekjær, og slutter:

”Så tak til Sophie Hæstorp Andersen for at tage det lokale erhvervsliv alvorligt.”

 

Turen startede i Carlsbergbyen. Her viste murermester og oldermand i Københavns Murerlaug, Christian Dahl Pedersen, rundt på to byggefelter hvor J. Ole Pedersen udfører fagentreprisen for murerarbejde. Blandt de emner som murermesteren bragte på bane, var de store udfordringer med fremkommelighed, parkering og varelevering som mange håndværksvirksomheder oplever når de arbejder i København. Men også spørgsmål om grøn omstilling, bæredygtige byggematerialer og EU-taksonomi blev berørt, ligesom manglen på faglært arbejdskraft og lærlinge blev drøftet grundigt.

Sophie Hæstorp fik selvfølgelig også lejlighed til selv at prøve at mure, og derfor sidder der i dag et skifte som overborgmesteren har lagt, i en af facadesøjlerne på den nyopførte ejendom på Ny Carlsbergvej 98.

 

Næste del af erhvervspraktikken foregik i bil. Nærmere betegnet renovationsbil!

Her var det vognmand og oldermand i Vognmandslauget, Henrik Tofteng, der stod for oplæringen bag rattet. Turen med den store renovationsbil gik gennem de københavnske gader og stræder med et stop i Vestergade. På den måde fik overborgmesteren blandt andet et godt indblik i chaufførernes daglige møder med de københavnske cyklister.

Også her blev der drøftet en række andre emner som ligger det lokale erhvervsliv på sinde: fremkommelighed i byen, erhvervsparkering og ikke mindst manglen på kvalificerede lærlinge.

 

Dagens sidste praktiksted ligger på Østerbro. Her besøgte Sophie Hæstorp Andersen og Per Vangekjær keramiker Sussi Krull hos Wauw Design i Willemoesgade. Efter en rundvisning i værkstedsbutikken blev overborgmesteren straks sat i gang med arbejdet: at ’svampe vaser’.

Når man svamper en vase, glatter man overflade og åbning på de støbte vaser med en våd svamp. Det skal gøres inden vasen brændes første gang, og Sussi Krull forklarede at det blot er én ud af 15 gange at hun har en vase i hånden undervejs i produktionsfasen.

Heldigvis kan man godt tale mens man arbejder, så de tre: overborgmesteren, formanden og keramikeren havde rig lejlighed til at tale om alt fra (for) høje huslejepriser og tilhørende tomme butikslokaler til værdien af at vi har et varieret lokalt erhvervsliv.

Og det sidste er det vigtigste. For det er det der gør København spændende!

 

Tegn gratis abonnement på magasinet MESTER

  • Hvilket nyhedsbrev ønsker du at modtage?

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få MESTER direkte i postkassen fem gange årligt. Det er gratis at abonnere på MESTER, du skal blot skrive dit navn og adresse i formularen, så er MESTER på vej til dig.

Sammen med MESTER bliver du automatisk tilmeldt Håndværkerforeningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes på mail. Vær opmærksom på, at Håndværkerforeningen benytter Mailchimp til at sende nyhedsbreve. Derfor deler vi dit navn og mailadresse med Mailchimp.