Godt håndværk holder
- vi skifter taget fra 1877

I 2018 renoverede og udskiftede Håndværkerforeningen tagkonstruktionen og tag på de dele af Moltkes Palæ, som går langs Bredgade og ned ad Dronningens Tværgade. Samtidig renoverede vi bygningens facade.

Moltkes Palæ er et af Frederiksstaden ældste og smukkeste palæer

Det oprindelige palæ (mod Bredgade) stod færdigt i 1702, mens bygningen ned af Dr. Tværgade er fra 1778. Det nuværende tag kan have været udskiftet i etaper siden opførelsen i 1702, men dele af taget er formentlig op imod 150 år gammelt.

Arbejdet bliver udført af dygtige faglærte håndværkere, og det er et eksempel på, hvordan man som håndværker er med til, at bevare den danske bygningsmasse og kulturarv. Dit barn kan også være med til sådanne opgaver, hvis han/hun vælger en erhvervsuddannelse.

 

Økonomisk støtte har gjort projektet muligt

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Fonden Alderstrøst samt Slots- og Kulturstyrelsen. København.