Erhvervspolitisk vælgermøde Velkommen til Københavns vigtigste vælgermøde!

Håndværkerforeningen København inviterer til Københavns vigtigste vælgermøde, onsdag den 3. november 2021.

Tirsdag den 16. november 2021 skal vi til stemmeurnerne ved årets kommunal- og regionsrådsvalg, og valgkampen er allerede i fuld gang.

Traditionen tro inviterer Håndværkerforeningen København til Københavns vigtigste vælgermøde, onsdag den 3. november 2021.

Med Kurt Strand som ordstyrer sætter vi fokus på det lokale erhvervslivs vilkår i Københavns Kommune, og vi har sat partiernes spidskandidater stævne. De vil få lejlighed til at fortælle om deres visioner for Københavns udvikling og ikke mindst erhvervslivets plads i byen. Og hvad angår det lokale erhvervsliv, så er der nok at tage fat på.

Debatten vil have fokus på lokale erhvervspolitiske spørgsmål og vinkler på nedenstående tre temaer:

  • Klima, grøn omstilling og miljø
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Erhvervslivets rammevilkår / kommunal service

Det er gratis at deltage, og Håndværkerforeningen byder på valgflæsk efter debatten. Du er velkommen til at tage en gæst med.

Mød de ti spidskandidater

Som optakt til vælgermødet har magasinet MESTER stillet hver af de ti spidskandidater et spørgsmål. Du kan møde kandidaterne og læse deres svar her nedenfor på siden.

De ti kandidater er:

Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet (A)

Mia Nyegaard, Radikale Venstre (B)

Jakob Næsager, Konservative (C)

Niels Peder Ravn, Nye Borgerlige (D)

Sisse Marie Welling, SF (F)

Ole Birk Olesen, Liberal Alliance (I)

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti (O)

Cecillia Lonning-Skovgaard, Venstre (V)

Line Barfod, Enhedslisten (Ø)

Franciska Rosenkilde, Alternativet (Å)

Tid & sted

Onsdag den 3. november 2021, kl. 17-19

Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig!

Der er bindende tilmelding senest den 28. oktober 2021. Vi opkræver et no show fee på 200 kr.

Er du medlem af Håndværkerforeningen skal du tilmelde dig via Aktivitetscenteret

Er du ikke medlem af Håndværkerforeningen skal du tilmelde dig her: 

Seneste udmeldinger fra Håndværkerforeningen

Der er ingen artikler i denne kategori.
Erhvervsvenlighed
Nu skal vi se fremad igen
Selvom vi i disse uger og måneder oplever en verden, som stadig er ved at komme sig ovenpå...
Læs mere
Det lokale erhvervsliv
Vælgerne har nu talt, og stemmerne er talt op
Tillykke til hovedstadsområdet nye (og gamle) borgmestre og byrødder.
Læs mere på LinkedIn
Trafik
Vejarbejde risikerer at kvæle erhvervslivet
Med vanlig sans for dårlig timing har Københavns Kommune givet tilladelse til at grave gader op i hele...
Læs mere

Her nedenfor kan du møde de 10 spidskandidater

Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet

sophiehaestorp.dk

Spørgsmål

Du går blandt andet til valg på, at vi skal skrue op for tempoet i den grønne omstilling. Hvad vil det konkret betyde for det lokale erhvervsliv ift. trafik, parkering, kommunale udbud osv.?

Svar

København skal gå forrest i den grønne omstilling. Det har byen allerede gjort de sidste mange år, og nu skal vi tage de næste skridt. Men hvis byen skal være spydspids i landets grønne omstilling, så kræver det også, at vi har befolkningen og københavnerne med. Den grønne omstilling kommer ikke fra rådhuset alene; den skal vi sammen skabe som by.

Derfor er det også afgørende for mig, at det lokale erhvervsliv bliver en del af løsningen. At vi sørger for at inddrage og understøtte den forandring, som vi alle skal være indstillet på de kommende år. Frem for at se på, hvordan den grønne omstilling begrænser os, så ønsker jeg, at vi ser, hvilke muligheder den giver.

Mia Nyegaard, Radikale Venstre

mianyegaard.dk

Spørgsmål

Du skriver på din hjemmeside: “Vi satser og tror på både erhvervs- og kulturlivet. Vi skaber plads til både børn, ældre og naturen.” Hvad betyder det at satse på erhvervslivet, og hvordan vil det lokale erhvervsliv konkret mærke den satsning?

Svar

Sommeren har åbnet debatten om, hvilke borgmesterposter der bør være i Københavns kommune. Er de nuværende seks fagborgmesterområder de rigtige? Historisk set er områderne ikke mejslet i sten, og jeg mener, at Københavns kommune som Danmarks største arbejdsplads altid følger med tiden.

For mig er det centralt, at vi anerkender, hvor vigtigt erhvervslivet er for København og gør erhvervslivet til medejer af byen. Og hvis der kan findes flertal for en omorganisering af de forskellige fagforvaltninger, ser jeg meget gerne, at den nuværende Teknik- og miljøforvaltning splittes op. Så vi i stedet får en Erhvervs-, Teknik- og Bygge-borgmester, så der kommer styr på nogle af alle de byggetilladelser m.m., som det kniber med i den nuværende struktur. Det vil selvfølgelig betyde en større rokade af forvaltninger, hvor jeg også mener, at det vil være relevant at samle Miljø og Klima som et nyt borgmesterområde.

For mig er det vigtigt, at vi sikrer de bedst mulige rammer både for det gode liv for borgerne og for erhvervslivet – så vi er fælles om at skabe en fantastisk by i både grøn og social balance.

Jakob Næsager, Konservative

cjakob.dk

Spørgsmål

I har et ønske om, at “Københavns Kommune skal være en kommune, hvor det skal være attraktivt at etablere og drive virksomhed – uanset størrelse og branche”. Hvordan vil det lokale erhvervsliv konkret mærke det?

Svar

Vi ønsker et erhvervsvenligt København – ikke kun i tale og på papiret, men i hverdagen.

Det skal være lettere at komme frem i København – der skal ikke hverken lukkes eller ensrettes flere gader. Sagsbehandlingstiden i kommunen skal ned, både på lokalplaner og byggesager, så byen ikke går i stå.

Det skal være billigere at drive erhverv i København. Dækningsafgift og gebyrer – bl.a. affaldsgebyrer – skal sættes markant ned.

Det skal være lettere at finde en parkeringsplads og til en billigere pris. Det skal være lettere at byde ind på kommunale opgaver. Kommunen udbyder hvert år opgaver for milliarder. Det skal ske i mindre udbud, så også lokale og mindre virksomheder kan byde ind og få opgaverne.

Niels Peder Ravn, Nye Borgerlige

facebook.com/NielsPederRavn.NyeBorgerlige

Spørgsmål

Du foreslår blandt andet at afskaffe beboerlicensen i Københavns Kommune. Hvordan vil du sikre, at håndværkere og andre med erhvervskørsel kan komme frem til kunderne og kan parkere?

Svar

Jeg ønsker at afskaffe den såkaldte beboerlicens af flere årsager: Blandt andet fordi den er en reel ekstraskat på det at være københavner, og fordi der i dag bliver udstedt mange flere licenser, end der faktisk er parkeringspladser. Det er helt enkelt urimeligt. Men København har brug for håndværkere, og de fleste håndværkere har behov for en P-plads. Derfor har erhvervsordningen, der omfatter i alt 500 pladser, min opbakning. Imidlertid mener jeg, at ordningen skal være gratis for håndværkere, som dog skal kunne dokumentere, at der arbejdes på en byggeplads i nabolaget.

Vi skal erindre, at der kun er én til at betale den afgift, kommunen kræver, nemlig kunden. Og helt ærligt, så synes jeg, vi har rigeligt med skatter og afgifter — både i København og i resten af landet. Københavns Kommune skal gøre det nemmere at bo og arbejde i byen.

Sisse Marie Welling, SF

sf.dk/politiker/sisse-marie-welling

Spørgsmål

Hvilke konkrete tiltag vil I “rulle ud” for at sikre klimamålene for 2025, når det gælder mobilitet. Vil I “tvinge” erhvervsdrivende til at skifte fra konventionelle biler til el-biler eller andet?

Svar

Klimaforandringerne er her, og de kalder på handling nu. Vi er stadig langt fra at nå vores mål, og derfor skal der de næste 4 år for alvor turbo på den grønne omstilling. Derfor er det næste store skridt at få færre biler i byen. Det vil betyde mindre C02-udledning, og det vil samtidig betyde mindre luftforurening, en forurening som hvert  år koster mange københavnere livet. SF ønsker en grønnere by, med flere grønne  områder tæt på hvor københavnerne bor. Derfor vil vi fjerne store dele af de parkeringspladser vi har i byen, så vi får plads til nye grønne områder. Samtidig skal der sættes endnu mere skub i de grønne renoveringer af byens ældre huse. Vi er godt i gang, men vi er langtfra i mål. Grøn omstilling betyder, at vi skal gøre tingene anderledes, end hvad vi måske har været vant til, men det betyder ikke, at vi kommer til at fjerne håndværksfagene fra København – tværtimod. Vi ønsker flere grønne arbejdspladser – og så skal VVS’eren stadig kunne komme frem, selv om flere gader er bilfri.

Diesel- og benzinbiler hører fortiden til. Står det til os, så er alle diesel- og benzinbiler forment adgang til byen i 2030. Alternativerne til diesel og benzin findes heldigvis også til håndværkeres behov.

Ole Birk Olesen, Liberal Alliance

facebook.com/olebirkolesenLA

Spørgsmål

Hvordan vil det lokale erhvervsliv mærke, at LA kommer tilbage på Rådhuset?

Svar

København er en fantastisk by at drive virksomhed i. Det er pga. alle mulighederne i København, at vi er så mange, som ikke vil være andre steder. Men på den anden side er der så Københavns Kommune … Kommunen tager en placering tæt på bunden for sin mangel på erhvervsvenlighed i Dansk Industris årlige undersøgelse.

Jeg vil især arbejde for tre ting: 1) Meget hurtigere sagsbehandling, når der søges om byggetilladelser, 2) En langt mere håndfast beskæftigelsespolitik, så ledige i København ikke bare søger arbejde for at kvalificere sig til deres kontanthjælp, men fordi de faktisk vil have et arbejde og 3) Kommunen skal gøre meget mere brug af private leverandører frem for at tro, at kommunen selv kan producere bedst.

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti

facebook.com/Finn-Rudaizky-DF-102977364894870

Spørgsmål

Hvordan vil du sikre, at København lever op til den nationale målsætning om, at 25% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse?

Svar

Vi skal have et opgør med uddannelsessnobberiet, og derfor vil vi arbejde for at ændre kulturen. Universitetet er ikke den eneste vej, og man er ikke dum, hvis man ikke ender på universitetet. Dansk Folkeparti vil tale erhvervsuddannelser og faglærte fag op. Videnssamfundet findes også i faglærte fag, hvor man også har mulighed for efteruddannelse og for mere og mere ansvar, efterhånden som man dygtiggør sig i sit fag. Danmark er en nation af håndværkere, og det skal vi være stolte af.

Eleverne skal præsenteres for, og vejledes til, at vælge en erhvervsuddannelse, hvis det er netop denne vej, der er den bedste for eleven. Den opgave løser bl.a. læreren, og det er vigtigt, at denne er ordentligt klædt på til at vejlede børnene om de muligheder, der er, ligesom det lokale erhvervsliv skal stille med repræsentanter, som kan være med til at gøre netop deres fag attraktivt.

Kommunerne skal gøre mere for at etablere praktikpladser i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det ansvar skal uddybes overfor kommunen. Kun gennem et godt samarbejde mellem erhvervsliv og kommune kan vi få uddannet dem, vi skal bruge på fremtidens arbejdsmarked.

Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstre

cecilialonningskovgaard.kk.dk

Spørgsmål

I Venstres principprogram for KV21 skriver I, at “København skal også være erhvervslivets hovedstad – med Danmarks bedste arbejdspladser og den mest internationale arbejdsstyrke”. Hvordan kommer det lokale erhvervsliv konkret til at mærke det?

Svar

Venstre vil fremme forholdene for vores lokale virksomheder, butikker og handelsliv – via konkrete indsatser, der kan mærkes, som vi har gjort det med etableringen af godt 500 erhvervsparkeringspladser.

Jeg vil fortsætte mit arbejde med genopretning af erhvervslivet efter COVID-19, med fokus på turisme- og oplevelsesindustrien. Udover indsatserne i Comeback Copenhagen vil jeg arbejde for en ny pulje til aktiviteter, der kan skabe liv og vækst i byen i 2022-24.

Jeg vil arbejde for en mere enstrenget og agil erhvervsservice, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov, især i forhold til byggesagsbehandling og kvalificeret arbejdskraft.

Og endelig skal vi i mål med en forbedring af kommunens hjemmeside på indkøbsområdet, så også mindre virksomheder får et overblik – og dermed bedre mulighed for at byde ind på kommunens opgaver.

Line Barfod, Enhedslisten

kbh.enhedslisten.dk/spidskandidater-urafstemning-2021

Spørgsmål

I jeres politikområder skriver I: “Virksomheder har som det primære mål at tjene penge, og det tilskynder dem i mange tilfælde til at se stort på miljøregler, bæredygtighed, social ansvarlighed og integration. Derfor skal kommunen stille krav til virksomhederne på disse områder.” Hvilke konkrete krav vil I stille til det lokale erhvervsliv?

Svar

Vi vil gerne fremme de virksomheder, der tager et ansvar for bæredygtighed, både i forhold til det sociale, miljømæssige og klimamæssige.

Det har vi blandt andet gjort ved at skærpe indsatsen mod social dumping, ved at stille krav om lære- og elevpladser og ved at stille krav om økologi og Svanemærkede produkter og materialer. Det vil vi fortsætte med – gerne i dialog med virksomhederne. Det kan samtidig fremme den grønne omstilling og give nye muligheder for de ansvarlige virksomheder.

Desuden vil vi arbejde for at fremme demokratiske virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og små lokale virksomheder, bl.a. gennem indkøbs- og udbudspolitikken, men også ved lokalplaner, bedre erhvervsstøtte mv.

Franciska Rosenkilde, Alternativet

kbh.alternativet.dk/personer/kommunalvalgskandidater

Spørgsmål

I ønsker en by med “sprudlende iværksætteri og erhverv”. Hvordan vil I konkret gøre det nemmere for iværksættere og selvstændigt erhvervsdrivende at starte og drive virksomhed i København?

Svar

Vi kan ikke få for mange investeringer i dansk iværksætterkultur. Små og mellemstore virksomheder er nogle af dem, der beskæftiger flest mennesker i Danmark, så dem vil vi gerne have mange flere af.

På den korte bane vil vi gøre det nemmere for iværksættere at starte op ved at introducere en 2-årig iværksætterydelse. De, der tør satse, og som har evnerne til at blive iværksættere, skal også have et økonomisk sikkerhedsnet i opstartsfasen.

På den lidt længere bane er det Alternativets plan at støtte iværksætterkulturen ved at lade den fylde langt mere i uddannelsessystemet. Der skal for eksempel være iværksætterrugekasser på alle uddannelsesinstitutionerne, hvor undervisere og erhvervsfolk skal tilbyde faglig sparring til eleverne.

Iværksætteriet er dansk levebrød, når det er bedst, og det er en mærkesag for Alternativet, at Danmark skal have en langt stærkere iværksætterkultur.

MESTER
- magasinet om godt håndværk

MESTER er magasinet for dig, der sætter pris på det gode håndværk. Vi møder håndværkeren, og bliver klogere på passionen, drivet og den faglige stolthed, der ligger bag personens virksomhed.

Du kan tegne gratis abonnement på MESTER og få magasinet tilsendt direkte i postkassen fem gange årligt.
Mød MESTER her