Ordinær generalforsamling

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn holder ordinær generalforsamling tirsdag den 31. maj 2022. Her ses dagsorden samt de forslag, der er indkommet rettidigt til behandling på generalforsamlingen.

Dagsorden jf. vedtægternes §6:

 1. Valg af dirigent

   
 2. Aflæggelse af formandens beretning
  Som supplement til formanden mundtlige beretning, der afgives på generalforsamlingen, er der udarbejdet en skriftlig beretning om, hvordan det forgangne år er gået

  Læs den skriftlige beretning her (åbner pdf)

   
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og indeværende års budget til efterretning

  Håndværkerforeningens årsrapport 2021 inkl. budget 2022 kan ses her (åbner pdf)

   
 4. Fastsættelse af kontingentsatser for det følgende år
  Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet for 2023 fastsættes til:

  Personlige medlemmer: 950 kr./år
  Laug: 50 kr./medlem/år

   
 5. I ulige år: Valg af formand
  Udgår, da formanden ikke er på valg i år

   
 6. Valg til bestyrelsen
  Bestyrelsen indstiller til genvalg af

  Oldermand, smedemester Steen Carmel
  Adm. direktør, Jan Bruus Sørensen
  Oldermand, vvs-installatør Søren Schmidt
  Advokat, partner Jens Hjortskov
  Oldermand, snedkermester Mads Raaschou
  Oldermand, murermester Christian Dahl Pedersen

   
 7. Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemmer af repræsentantskabet
  Se oversigt her (åbner pdf)

   
 8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
  Se oversigt her (åbner pdf)

   
 9. Valg af ekstern revision
  Bestyrelsen indstiller til genvalg af

  Deloitte

   
 10. Valg af to interne revisorer
  Bestyrelsen indstiller til genvalg af

  oldermand, stukkatørmester Peter Funder
  oldermand, tømrermester Henrik Dyssell

   
 11. Valg af intern revisorsuppleant
  Bestyrelsen indstiller til valg af

  oldermand, frisørmester Denis Rasmussen

   
 12. Behandling af rettidigt indkomne forslag
  Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §9 fsva. konstitueringen af næstformænd.

  Læs bestyrelsens forslag (åbner pdf)

   
 13. Eventuelt


Du kan læse Håndværkerforeningens vedtægter her

Ordinære medlemmer, der har betalt kontingent for 2022, har adgang til generalforsamlingen.


Tilbage til Aktivitetscenteret