Fonde & legater

Håndværkerforeningen København administrerer en række fonde og legater. Nogle er målrettet dygtige unge håndværkere, der vil videreuddanne sig – andre er målrettet værdigt trængende ældre håndværkere. Der er forskellige kriterier for at søge – dem kan du se under det enkelte legat.

Har du spørgsmål til fonde og legater, så kontakt Håndværkerforeningens sekretariat på tlf. 3312 2717.

Legater, der kan søges:

Tømrermester Th. P. Stillinges Fond

Støtter unge håndværkeres videre uddannelse og værdigt trængende ældre håndværkere og deres hustruer. Ansøgninger behandles løbende.

Læs mere og ansøg på www.stillingesfond.dk

Fonden Alderstrøst

Fonden Alderstrøst har blandt andet til formål at støtte gamle, værdige og trængende håndværkere, som er eller har været medlem af Håndværkerforeningen, og deres nærmeste pårørende. Ansøgninger behandles løbende.

Læs mere og ansøg på www.fondenalderstroest.dk

Håndværkerforeningens Understøttelsesfond

Yder legater til værdigt trængende ældre håndværksmestre og disses enker og børn.

Understøttelsesfonden er den fortsættende fond efter sammenlægning af følgende fonde: ”Haandværkerforeningen i Kjøbenhavns Understøttelsesfond”, ”Haandværkerforeningens stiftelser Alderstrøst legatfond”, ”H. C. Heegaard og hustru’s Legat”, ”Kurvemøblefabrikant G. Frickemeier og hustrus legat”, ”Johan Bekker og Hustrus Stiftelse”, “Drejermester P.A. Parsfelds Mindelegat” samt “Snedkermester Rasmus Pedersens Fond”.

‍Læs mere og ansøg på www.understoettelsesfonden.dk

Legater, der ikke kan søges:

Det Massmannske Legat

Støtter overrækkelse af medaljer og legater til særlig dygtige nyuddannede håndværkssvende ved Håndværkerforeningens årlige medaljeuddeling. Legatet kan ikke søges.

Begravelseskassen

Yder begravelseshjælp til afdøde medlemmer af kassen. Ved dødsfald indsendes originalt indtegningsbevis til Håndværkerforeningens sekretariat, hvorefter hjælpen bliver udbetalt. Der har været lukket for tilgang af nye medlemmer siden 1968.