Early Warning Få hjælp til at redde din virksomhed

Hvis banken er i haserne på dig, skatten skal betales, likviditeten er væk, og din virksomhed ikke kører som den skal, så er der hjælp at hente. Early Warning er en ordning for alle virksomheder der er kommet i vanskeligheder.

Tekst: Peter Djurup
Foto: Pressefoto

Denne artikel blev bragt i MESTER29, februar 2024 under temaet Sådan udvikler du din virksomhed

Hos Early Warning kan du få en uvildig og erfaren sparringspartner som hjælper dig med at finde en løsning på de udfordringer du står med. Hjælper med dialogen med banken, leverandører, kunder, og med at komme ud af dårlige aftaler.

Organisationen dækker hele landet med 13 konsulenter, 20 insolvensadvokater og over 110 frivillige rådgivere som kan hjælpe dig med at få din virksomhed på ret køl igen.

”Da vi blev etableret i 2007, skete det efter en ændring i konkursloven der gav nye muligheder for at redde virksomheder fra konkurs. Derfor var hele tanken bag Early Warning at vi skulle hjælpe virksomhederne inden de endte dér. For ender man først i Skifteretten, tager det lang tid på grund af procedurerne, og det gør det vanskeligt at redde virksomheden. Hvis vi i stedet får rettet op på virksomheden inden, er der nogle bedre muligheder for at hjælpe så man ikke ender i skifteretten,” siger Morten Møller, der er national projektleder for Early Warning.

Det travleste år

Da ordningen blev etableret, var der flere der tvivlede på at der var brug for den. Men siden kom finanskrisen, og den seneste udfordrende økonomi med høj inflation viser at der er brug for konsulenterne fra Early Warning.

”Vi har aldrig haft så travlt som vi har nu. Alene i 2023 havde vi 1.271 henvendelser så der er brug for os, og vi kan hjælpe mange gennem krisen så de kan fortsætte. To tredjedele af dem vi hjælper, kommer på ret køl igen og fortsætter driften. Og dér hvor det ikke er muligt, kan vi hjælpe med at få lukket det tabsgivende ned og måske få den sunde del af virksomheden solgt eller lukket på en fornuftig måde,” siger Morten Møller.

Erfarne frivillige

Når en virksomhed henvender sig til Early Warning, har de først en dialog med en konsulent om problemerne, og derefter finder konsulenten frem til en frivillig rådgiver der passer til den pågældende opgave, både kompetencemæssigt og menneskeligt.

De frivillige er tunge erhvervsfolk der selv har erfaring som virksomhedsledere. De er typisk stoppet med at arbejde, men har stadig lyst til at lave noget.

”Det er gode, tunge erhvervsprofiler vi har i vores frivilligkorps. De er talstærke og erfarne, men de skal også kunne håndtere det menneskelige hvilket vi sørger for at uddanne dem til,” siger Morten Møller.

Det er ikke svært at finde frivillige til Early Warning-ordningen.

”De frivillige finder selv os. De vil gerne være med og hjælpe og kender til de udfordringer man kan have som virksomhedsleder. Derfor er de gode til at vejlede,” siger Morten Møller.

Kom i bedre tid

Erfaringen viser at de der henvender sig til Early Warning, er i store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Ofte venter man meget længe med at bede om hjælp, og Morten Møller opfordrer til at man tager kontakt tidligere.

”Mange burde have ringet tidligere, men jeg tror at det er svært at erkende at man ikke kan klare det mere. Man er jo chef, og derfor er der også noget identitet i det. Hvis man selv har bygget virksomheden op, og den nu enten skal lukkes, eller der skal fyres medarbejdere, kan det være svært at se klart i situationen. Derfor er der mange der har det meget dårligt når de kontakter os. Folk er stressede, og nogle gange i depression. Det sker også at det er ægtefællen der ringer og beder om hjælp fordi manden har mistet overblikket,” siger Morten Møller.

Men det er Early Warning-konsulenterne erfarne i at håndtere; så hellere ringe til dem end at vente hvis der er problemer.

Læs mere på earlywarning.dk

Pris til Early Warning

Early Warnings indsats blev i november belønnet med årets SMV-pris, uddelt af Fonden Håndværkets Hus på erhvervsorganisationen SMVdanmarks årsmøde.

Prisen gives til en modtager som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for at skabe gode rammer for at etablere, drive og udvikle små og mellemstore virksomheder.

Begrundelsen for at Early Warning fik prisen lyder blandt andet:

”Fondens bestyrelse har besluttet at prisen i 2023 går til Early Warning fordi både konsulenter og de frivillige, særligt i de senere år under og efter coronakrisen, har ydet en kæmpestor indsats for at redde mange små virksomheder eller hjælpe dem til en blød landing, både økonomisk og menneskeligt.”

Early Warning finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og udrulles af Erhvervshusene med Erhvervshus Midtjylland som tovholder.

Over 10.000 ejere af mindre virksomheder har siden 2007 fået hjælp hos Early Warning, og i 2023 fik ordningen  1.271 henvendelser.

En effektmåling for perioden 2016-2020 viser at ejere som kommer i Early Warning-forløb, klarer krisen bedre og er bedre til at fastholde både beskæftigelse og eksport, samt at ejere som ender med at gå konkurs, præsterer bedre, hvis de starter igen, end ejere som ikke har modtaget samme vejledning.

Erfarne frivillige rådgivere hjælper

Early Warning bygger blandt andet på et stort korps af frivillige konsulenter fra hele landet. Det er erfarne erhvervsfolk der typisk er stoppet med at arbejde, men stadig har energi til at bruge deres kompetencer. Mød en af dem der var med fra begyndelsen af Early Warning.

Medlem af Håndværkerforeningen Henrik Olsen, der tidligere ejede den grafiske virksomhed INNO PRINT A/S, var med som en af de frivillige helt fra begyndelsen af Early Warning. Han har gennem tiden hjulpet mange håndværksmestre og andre virksomhedsejere der var kommet i vanskeligheder.

”Ideen med Early Warning er at eksempelvis en nødlidende tømrermester kan henvende sig til organisationen og få hjælp til at få overblik over hvad problemerne er, og hvad der kan gøres for at løse dem. Det er typisk små virksomheder med 1-15 ansatte. De større virksomheder har ofte folk til det administrative, frem for at det er mester selv der står for det,” siger Henrik Olsen.

Han har i de år han fungerede som frivillig i Early Warning taget sig af at få styr på regnskaber, momsbetalinger, bankforhold og ikke mindst fakturering og opkrævning af udestående betalinger.

Hjælp til budgetter og bankdialog

Når man henvender sig til en af Early Warnings konsulenter, får man som virksomhedsleder tildelt en frivillig rådgiver der udvælges efter kompetencer. Når der er udvalgt en rådgiver der matcher behov og virksomheder, mødes rådgiveren med virksomhedslederen for at komme dybere ned i de konkrete udfordringer.

”Som frivillig rådgiver kigger man på virksomhedens regnskaber og budgetter, for at finde ud af hvor problemerne ligger. Derfra kan jeg se hvordan vi kan få ryddet op. Du går ind og udpeger de sunde områder og skiller de usunde fra. Vi gennemgår alt fra virksomhedens cash flow, likviditet, kompetencer, produkter, organisation m.m. Og derfra udarbejder man en konkret handlingsplan for dem,” siger Henrik Olsen.

Mange har typisk ikke haft tid til at fakturere og rykke for manglende betalinger, og når det har stået på længe, bliver det et problem for likviditeten, og så kniber det med at betale regninger og betale sin kassekredit. Derfor er en typisk opgave for den frivillige rådgiver at få ringet til kunder og rykket for betalingerne, få sendt de fakturaer ud der mangler at blive sendt, holde møde med banken og lave budgetter til den.

”Det hjælper ofte at der sidder en fra Early Warning sammen med virksomhedsejeren da det er et tegn på, at der sker noget,” siger Henrik Olsen.

Det kan ske at en virksomhed bliver nødt til at lukke hvis problemerne er for store. Hvis det er tilfældet, er der mulighed for at få advokathjælp til det via Early Warning.

Men i de fleste tilfælde bliver virksomheden reddet. En typisk opgave tager 2-3 måneder hvorefter virksomheden kører videre selv.

”De frivillige rådgivere formår at få virksomheden til at betale skat, moms og kreditorer, så de ikke er i restance mere, og vi hjælper også med at reducere omkostninger i forhold til alt: biler, husleje, lønninger, og hvad der ellers kan gøres noget ved. For indtægter og udgifter skal jo gerne hænge sammen,” siger Henrik Olsen.

Tegn gratis abonnement på magasinet MESTER

  • Hvilket nyhedsbrev ønsker du at modtage?

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få MESTER direkte i postkassen fem gange årligt. Det er gratis at abonnere på MESTER, du skal blot skrive dit navn og adresse i formularen, så er MESTER på vej til dig.

Sammen med MESTER bliver du automatisk tilmeldt Håndværkerforeningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes på mail. Vær opmærksom på, at Håndværkerforeningen benytter Mailchimp til at sende nyhedsbreve. Derfor deler vi dit navn og mailadresse med Mailchimp.