Ministeren 9.000 mangler praktikplads!

Styrelsen for It og Læring (STIL) offentliggjorde i oktober årsstatistikken for praktikpladsområdet på erhvervsuddannelserne for 2018. Rapporten viser, at der er i 2018 blev indgået knapt 45.200 uddannelsesaftaler med elever og virksomheder. Det er en  stigning på tre procent siden 2014.

Denne artikel blev bragt i MESTER08, december 2019.

I den forbindelse udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til ministeriets hjemmeside.

”Der er sket en lille stigning i antallet af elever, der har fået praktikplads i en virksomhed. Det er langt fra godt nok, når 9.000 elever på erhvervsuddannelserne mangler en praktikplads. Så det er ikke noget, jeg kommer til at fejre, før vi er i mål.”

”Vi har grundlæggende ikke fat i de rigtige værktøjer til at løse udfordringen om at få flere praktikpladser til vores faglige uddannelser, når det stadigvæk kan være et  problem efter så mange år. Regeringen helmer ikke, før vi er helt i mål med at skaffe lærepladser nok,” slutter Pernille Rosenkrantz-Theil.

Statistikken viser, at langt de fleste af de elever, der mangler praktikplads, er i skolepraktik. 5.000 var i skolepraktik ultimo 2018, og det er et fald på ca. 2.000, siden det toppede i 2016.

Statistikken viser ligeledes, at stigningen i antallet af uddannelsesaftaler primært er sket inden for de korte aftaler, mens de ordinære  uddannelsesaftaler, der dækker hele uddannelsesforløbet, er faldet. Det er særligt inden for det offentlige område, at det halter med at oprette praktikpladser.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – uvm.dk

 

MESTER har tilbudt ministeren at kommentere på sagen, men hun har ikke ønsket at medvirke.
Foto: Steen Brogaard
Læs hele temaet