Oldermandskæden fortæller historier

En af de ting, der springer i øjnene for nye gæster ved Håndværkerforeningens medaljeuddeling og stiftelsesfest samt laugenes egne traditionsrige fester, er de flotte kæder som oldermændene fra de enkelte laug bærer.

Tekst: Peter Djurup
Foto: Rie Neuchs

Denne artikel blev bragt i MESTER27, september 2023 under teamet Håndværkets historie

Oldermandskæden er en relativt ny ting hvis man ser på laugenes alder. De ældste oldermandskæder er fra 1900-tallet og er formentlig en tradition der er overtaget fra blandt andet skytteforeninger. Der findes en oldermandskæde fra 1940 fra Sølund Skytteforening i Museum Lolland-Falsters samling.

Den ældste musealt bevarede oldermandskæde fra et håndværkerlaug er i Roskilde Museerne, ROMUs samlinger og stammer fra Roskilde Snedkerlaugs Syge- Hjælpe- og Begravelseskasse i 1970.

MESTER har lavet en rundspørge blandt laugene og har samlet nogle af oldermandskædernes historier. Her kan du læse om og se nogle af de flotte kæder.

Vognmandslauget

Kæde med inspiration fra BR-heste

Vognmandslaugets oldermandskæde er lavet i anledning af laugets 500-års-jubilæum i 1978. Kæden blev indviet ved en stor jubilæumsreception der blev holdt i Håndværkerforeningen. Her blev den nye kæde hængt om halsen på den daværende oldermand Ole Norgarth.

Kæden er lavet af guldsmed Dragsted i København efter tegninger af Bent Heick Hansen der var viceoldermand i Vognmandslauget på det tidspunkt. En sjov historie om kæden er at de to heste der pryder kæden, blev købt i BR-Legetøj og halveret og brugt som model til kæden.

Ved samme lejlighed blev der lavet en bog med samtlige oldermandsnavne gennem de 500 år. Også den var lavet af Bent Heick Hansen. Men det er en helt anden historie.

I dag bærer oldermand Henrik Tofteng oldermandskæden ved festlige lejligheder i laugets tjeneste

Københavns Malerlaug

Smagfuld uden at være påtrængende

Malerlaugets kæde stammer fra 1969. Kæden blev indviet ved laugets stiftelsesfest som var 347-års-dagen for stiftelsen af Københavns Malerlaug.

Oldermandskæden er udført i guld med flotte emaljeskjolde. I kæden ses malernes vartegn, de 3 skjolde. Skjoldene symboliserer malernes arbejde fra 1100-tallet hvor de udsmykkede riddernes skjolde. Kæden blev tegnet af guldsmed Eigil Jensen og er udført af kongelig hofjuveler A. Michelsen.

I reportagen fra stiftelsesfesten står der i Malerlaugets blad: ”Kæden repræsenterer et stykke meget smagfuldt guldsmedearbejde, tilpas værdigt til formålet uden at virke påtrængende.” Der står også at kæden fuldendte laugets laugsudstyr der består af lade, hammer, skafferstokke, velkomsthorn, sølvkrus og dirigentklokke.

Den første oldermand der bar kæden, var J. Vendelbo Jensen. I dag bæres den af oldermand Per Vangekjær.

Københavns Murerlaug

Indviet af skuespiller i 1948

Murerlaugets oldermandskæde blev indviet helt tilbage i 1948. Anledningen var laugets 325-års-jubilæum.

Oldermandskæden blev indviet ved selve stiftelsesfesten den 7. marts, hvor daværende oldermand Ernst Jensen fik kæden hængt om halsen under en meget højtidelig ceremoni af viceoldermand W. Poulsen. Yngste bisidder i bestyrelsen, Fritz G. Eisensøe, trådte ved festen frem og sagde at der i anledning af jubilæet ville blive indviet en ”ny gylden kæde, der fremover skulle bæres af oldermanden ved festlige lejligheder.”

Kæden blev indviet ved at skuespiller Svend Methling fremsagde et recitativ der var forfattet til lejligheden. Der stod blandt andet:

”Vi gi´r i Dag en gylden Kæde bort,

Gi´r den til én, der bærer den for mange, ikke blot dem, der lever.

De, der er gemt i tidens mørke

Er ikke glemt,

De mindes ved kædens hæder.”

Oldermandskæden har siden den blev indviet, fået indgraveret navnene på laugets oldermænd gennem tiden, samt årstal for deres til- og fratrædelse som oldermænd.

Kæden har siden gennemgået en mindre forandring,

I dag bæres oldermandskæden af oldermand Christian Dahl Pedersen.

Kjøbenhavns Smedelaug

Oldermandskæde og ritualer

Smedelaugets oldermandskæde er fra 1970, men allerede i 1968 blev det besluttet at lauget skulle have en kæde. Kæden er udført af guld og har gennem årene fået indgraveret oldermændenes til- og aftrædelsesår.

Oldermandskæden blev indviet på laugets generalforsamling, og den første oldermand der bar kæden, var Knud Mejer. Overrækkelsen af kæden var en af flere ritualer der dengang blev genindført i Smedelauget. Det var en reaktion på udviklingen i faget som gjorde at man ønskede at holde fast i nogle af de gamle traditioner.

Oldermandskæden blev overrakt af den afgående oldermand, Holger Christiansen, men som en af skikkene beholdt han kæden til efter generalforsamlingen, da han skulle bære den under de sidste ritualer i hans tid som oldermand. Derefter gik den videre til Knud Mejer.

Kæden bæres i dag af oldermand Steen Carmel.

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Kæde i 18 karat guld

Guldsmedelaugets oldermandskæde er naturligvis udført i 18 karat guld. Den er, som vognmandslaugets, fremstillet i en særlig anledning, nemlig da lauget fyldte 525 år helt tilbage i 1954. Det gør kæden til en af de ældste som stadig eksisterer.

Kæden er blevet til med bidrag fra alle laugets medlemmer  der hver især gav deres bidrag i guld. Samtidig bidrog også Guld- og sølvsmedearbejdernes Forbund til kæden.

Oldermandskæden blev udført vederlagsfrit på Georg Jensens Sølvsmedie af guldsmed Henry Larsen efter tegning af sølvsmed Bjarne Weimar.

I dag bæres kæden af oldermand Lone Løvschal.

Glarmesterlauget

Sammensat af glarmesterdiamanter

Glarmesterlauget havde tidligere en oldermandskæde der var udformet i glas. Men den nuværende kæde er blandt de nyere i kredsen. Kæden blev indviet på laugets årsmøde i 1986. Initiativtagere til oldermandskæden og medlemmer af den såkaldte kædekomite var glarmestrene Mogens Frese, Preben Mogensen og Ib Fetterlein.

Oldermandskæden blev tegnet af designeren Jens Quistgaard, og skabt af guldsmedelaugets daværende oldermand Ove Dragsted samt sølvsmed Erik Sjødahl, der smedede kæden. Kæden er af smedet sølv og har kraftig guldbelægning, bortset fra den indsatte sølvmedalje i rosetten. Forneden efter rosetten er på begge sider en gengivelse af en glarmesterdiamant fra 1800-tallet. På de ovale led i kæden indgraveres oldermændenes navne, og på det centrale led er laugets stempel og våben. For at finansiere kæden samlede medlemmerne af lauget ind i form af gammelt sølv og penge.

Den første der bar kæden, var oldermand Jørgen Christiansen. I dag bæres kæden af Torben Nielsen.

Uhrmagerlauget

Kæde fyldt med symboler på tid

Uhrmagerlaugets oldermandskæde er fra 1955. Kæden blev skænket af urmagermestrene i forbindelse med laugets 200-års-jubilæum.

Oldermandskæden er tæt forbundet med de 200 år og inspireret af mange former for ure og klokkeværker som man i sin tid så på i engelske og tyske bøger da kæden var under udarbejdelse. I beskrivelsen fra 1955 af kæden står der at det tidligt stod klart at kæden måtte have ”en rig og frodig udførelse”.

Hovedmotivet er det 200 år gamle laugssegl udført i 18 karat guld. Derudover er alle oldermænds navne indgraveret.

Oldermandskæden er fyldt med symboler der alle på den ene eller anden måde har med tid at gøre. Blandt andet den galende hane der symboliserer morgendagen. Man kan også finde et fyldt timeglas og et barn der symboliserer en ny begyndelse. Endvidere to fakler der er et gammelt symbol på det lys der afløser dagslyset, når mørket falder på.

Kæden viser også de 12 stjernetegn, og den er delt i 12 led som er et symbol på den mest brugte tidsmåling.

I dag bæres kæden af oldermand Erik Farup.

Københavns VVS- og Blikkenslager Laug

Oprindelig kæde fra 1928

Københavns Blikkenslager- og VVS Laugs første oldermandskæde er helt fra 1928, og den var fremstillet af blikkenslagermester Hermann Jepsen. Leddene var lavet af zink, og lygtesymbolet der var Københavns Blikkenslagerlaugs gamle laugssegl, kuglelanternen fra 1689, var lavet i messing.

Det var en smuk kæde efter datidens forhold, og den blev gennem de næste 40 år båret af laugets oldermand.

Oldermandskæden blev restaureret i 1974 med en forgyldning og indgravering af Aarhus byvåben på skjoldet. Kæden blev den 19. marts 1974 givet som en gave fra Københavns Blikkenslagerlaug til Aarhus VVS- og Blikkenslagerlaug på dettes 75-års stiftelsesdag. Så vidt vides, er den senere blevet stjålet.

I 1968 fik lauget en ny kæde som blev taget i brug ved 290-års stiftelsesfesten. Det var forinden kommet Laugets damer for øre at den gamle Oldermandskæde havde kendt bedre dage, og damerne iværksatte derfor en indsamling for at skaffe midler til en ny Oldermandskæde.

Det lykkedes for dem, og hofjuveler Ove Dragsted udarbejdede en forgyldt sølvkæde med seks medaljoner der viser tidligere tiders laugslogoer. Mellem dem er der indsat seks felter i emalje der symboliserer fagets virkeområder. Kæden slutter bagpå med en større emaljeret medaljon med gengivelse af Københavns byvåben. Foran på kæden sidder den største medaljon – ligeledes emaljeret. Den viser laugets segl, kuglelanternen fra 1689, som hovedmotiv.

Kæden er flere gange blevet restaureret og re-designet, blandt andet i 2016 fordi den vejede for meget og ødelagde jakken på den der bar kæden. Men der tages altid hensyn til det oprindelige, smukke design.

Også på Blikkenslagerlaugets kæde kan man se samtlige oldermænds navne. De er placeret på bagsiden af symbolerne, og bag på hovedsymbolet står: ”Laugets Oldermandskæde skænket af Laugets damer på 290-års stiftelsesdagen den 27. november 1968”. Man kan også se navnene på de oldermænd der har båret den nye kæde. Den første var Svend Eckeroth, og i dag bæres den af oldermand Søren Schmidt.

Tegn gratis abonnement på magasinet MESTER

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få MESTER direkte i postkassen fem gange årligt. Det er gratis at abonnere på MESTER, du skal blot skrive dit navn og adresse i formularen, så er MESTER på vej til dig.

Sammen med MESTER bliver du automatisk tilmeldt Håndværkerforeningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes på mail. Vær opmærksom på, at Håndværkerforeningen benytter Mailchimp til at sende nyhedsbreve. Derfor deler vi dit navn og mailadresse med Mailchimp.