Mesterlig kvalitet på toppen af byen

I 2018 skiftede Håndværkerforeningen tag og tagkonstruktion på Moltkes Palæ.

Det gamle tag kan have været udskiftet i etaper siden opførelsen i 1702, men dele af taget er formentlig op imod 150 år gammelt.

Selvom det er umuligt at se fra gadeplan, så gør vi os umage med taget! Læg fx. mærke til brandmuren, som er smukt lavet med brændte fuger.

Arbejdet bliver udført af dygtige faglærte håndværkere, og det er et eksempel på, hvordan man som håndværker er med til, at bevare den danske bygningsmasse og kulturarv. Dit barn kan også være med til sådanne opgaver, hvis han/hun vælger en erhvervsuddannelse.

Foto: Henrik Nielsen