Legat

Legat
Jeres medlemmer kan søge alderslegat
Medlemmer af de københavnske laug har mulighed for at søge alderslegat i de fonde, som Håndværkerforeningen administrerer. Fondene kan hver give et årligt legat til pensionerede håndværkere med svendebrev, der kun modtager folkepension.

Lauget har mulighed for at hjælpe sine ældre medlemmer ved, at bistå med indtastning af de digitale ansøgninger.

Er der spørgsmål til indtastning, så kontakt Mette Stryhn herom.
Læs mere