"Vi vil sikre, at håndværket får den plads i folks bevidsthed, som det fortjener"

BRF Fonden vil opføre en række helt nye og topmoderne håndværkskollegier, hvoraf det første nu er på vej i Horsens. ”Vi vil skabe rammer for dem, der skaber rammer for os,” fortæller fondens direktør Kristian May.

Tekst: Jakob Bo Andersen

Artiklen blev bragt i MESTER09, februar 2020.

BRF Fonden er en af Danmarks største almennyttige fonde, og fondens historiske rødder går helt tilbage til 1797. Her blev Husejernes Kreditkasse oprettet som en reaktion på Københavns brand i 1795. Formålet var, at bygge boliger til de mange københavnere, der havde mistet deres hjem i den store brand.

”BRF Fonden er vokset ud af et behov for at skabe boliger for folk, og det mål forfølger vi fortsat i fondens uddelingsstrategi. Vi kan samtidig se, at vi står med en samfundsmæssig udfordring i forhold til, at få unge til en vælge en håndværksuddannelse. Derfor ligger det i naturlig forlængelse, at vi som fond vil sikre boliger til de unge, der vælger en håndværksmæssig uddannelse inden for byggefagene. Vi vil kort sagt skabe rammer, for dem der skaber rammer for os,” fortæller BRF Fondens direktør Kristan May.

BRF Fonden vil derfor opføre en række helt unikke håndværkskollegier. Det første er på vej i Horsens, og ambitionerne er tårnhøje, fortæller Kristan May.

”Vi vil skabe et håndværkskollegium, der er gennemsyret af dansk arkitektur og håndværk på et meget højt niveau. Vi ønsker at håndværkskollegiet skal stå som eksempel på hvad dygtige håndværkere kan præstere, så de unge lærlinge, der bor på håndværkskollegiet på egen krop kan se og mærke, den betydning som godt håndværk og gode løsninger har i hverdagslivet.”

Håndværkskollegiet i Horsens får plads til 84 beboere, og BRF Fonden har afsat et betydeligt trecifret millionbeløb til byggeriet.

Prestige tilbage til håndværket

I 2014 fusionerede BRF Kredit med Jyske Bank, og med ét fik BRF Fonden en anseelig formue, og dermed en helt ny rolle at spille som almennyttig fond. Det vil fonden i de kommende år omsætte til håndværkskollegier.

Håndværkskollegierne skal være med til at styrke respekten omkring håndværksfagene og særligt byggefagene. De skal bidrage til, at skabe et mere prestigefyldt image omkring håndværket, for at tiltrække flere unge til uddannelserne, sådan at vi også på længere sigt kan sikre, at håndværkernes faglige kompetencer vil være til rådighed og gavn for samfundet” fortæller Kristian May.

”Håndværk er grundsten for rigtig mange ting i vores samfund. Men vi kan se at den sammenkobling er på vej ud af folks bevidsthed, og derfor er anerkendelsen af håndværket under pres. Vi vil gerne sikre, at håndværket får den plads i folks bevidsthed, som det fortjener,” fortsætter Kristian May.

Ikke færdigt, når det er bygget

Byggeriet er planlagt efter en længere proces, som har involveret såvel den lokale tekniske skole; Learnmark, det lokale erhvervsliv samt Horsens Kommune. Det har også været afgørende for fonden, at involvere unge lærlinge, for at høre hvad der er vigtigt for dem.

”Vi vil gerne stille de bedste rammer til rådighed for vores kommende beboere, og derfor har vi naturligvis spurgt en række unge mennesker, hvad de mener, der vil være brug for. Vi har også besøgt andre kollegier og højskoler mv. for at blive inspireret,” fortæller Kristian May.

Samtidig understreger han, at beboerne får den endelige indflydelse på den konkrete indretning af fx værksteder, undervisningslokaler og fællesrum.

”Håndværkskollegiet er ikke færdigt når det er opført. De første beboere skal sammen med forstanderen færdigindrette lokalerne. Vi skal ikke sidde og bestemme om det er skal være den ene eller anden maskine der skal stå på værkstedet. Det kommer an på hvordan beboerne vælger at bruge værkstederne,” siger Kristian May.

Ansvarlighed og medborgerskab

Der er med andre ord lagt op til, at beboerne får stor medbestemmelse. Og med det følger et stort ansvar.

”Det er vigtigt for os, at de fysiske rammer understøtter kulturen på håndværkskollegiet. Vi ønsker at skabe rammerne for en kultur, hvor man tager ansvar, og hvor der er plads til at den enkelte kan udleve sine ambitioner. Det skal også være et dannelsessted, og her er vi inspireret af højskoletanken om læring, fællesskab og ansvar,” fortæller Kristan May.

Det hænger tæt sammen med ordet ’medborgerskab’, der er centralt i BRF Fondens strategi.

”Når du har ambitioner og arbejder for at få en god uddannelse, så får du også en god plads i samfundet. Jeg håber da, at de unge mennesker der bor på kollegiet vil være nogen, der kommer til at spille en rolle inden for deres fag, og i deres lokalområde.”

Og det er derfor ikke kun med byggeriet, at BRF Fonden har høje ambitioner. Ønsket er, at de lærlinge, der skal bo på håndværkskollegiet, skal være ambitiøse med deres uddannelse og deres fag.

”Vi vil bygge et håndværkskollegium, der skaber rammer for unge håndværkeres liv og trivsel mens de er under uddannelse. Når du har et godt og trygt sted at bo, kan du koncentrere dig om din uddannelse, og om at udleve dine ambitioner,” slutter Kristian May.

Historien

BRF Fondens historie går helt tilbage til Københavns brand i 1795, hvor mere end 900 huse brændte og flere end 6.000 københavnerne stod uden tag over hovedet.

I årene efter branden – i 1797 – dannede en gruppe borgere Husejernes Kreditkasse, der bliver regnet for det første danske realkreditinstitut.

Husejernes Kreditkasse fusionerede i 1975 med det daværende Byggeriets Realkreditfond.

I 1889 oprettede BRF Fonden datterselskabet BRF Kredit, som varetog realkreditvirksomheden.

I 2014 fusionerede BRF Kredit med Jyske Bank, hvilket betyder at BRF Fonden i dag er den største enkeltaktionær i Jyske Bank.