Håndværkerforeningens Medaljeuddeling

Moltkes Palæ i København danner tirsdag aften (3. november 2020) ramme om Håndværkerforeningen Københavns årlige medaljeuddeling. Her fejres årets dygtigste nyuddannede håndværkere med Håndværkerforeningens medaljer i sølv- eller bronze.

”Med medaljeuddelingen hædrer vi årets allerdygtigste nyuddannede håndværkere, og det er en stor ting for både os og dem. Vi ville gerne have overrakt medaljerne på Københavns Rådhus, som vi plejer, men det tillader coronasituationen desværre ikke. Når det er sagt, så har vi planlagt en god fejring af medaljemodtagerne,” siger adm. direktør i Håndværkerforeningen, Christoffer Susé.

Coronasituationen betyder, at medaljemodtagerne er inviteret til at modtage deres medalje ved en reduceret ceremoni i Moltkes Palæ, hvor fem medaljemodtagere ad gangen kommer ind og får overrakt medalje af Håndværkerforeningens formand, Per Vangekjær.

 

A.P. Møller legat til uddannelse i udlandet

Ud over Håndværkerforeningens medaljer bliver der uddelt legater fra virksomheder, laug og fonde for i alt 1,1 millioner kroner.

Blandt andet bliver der uddelt to rejselegater på 100.000 kr. fra A.P. Møller Fondens legat til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet. A.P. Møller Fondens legat uddeles til håndværksuddannede kandidater, der ønsker at dygtiggøre sig inden for sit fag gennem et uddannelsesforløb eller ophold i udlandet. Legatet skal vise, at man som faglært har gode muligheder for at rejse, arbejde og dygtiggøre sig i udlandet, og på den måde tjene som inspiration for unge til at vælge en erhvervsuddannelse. For selv om vi har nogle af verdens bedste erhvervsuddannelser i Danmark, er der meget viden, teknik, tradition og inspiration, som man kan hente i udlandet.

”Håndværkere har til alle tider rejst ud i verden for at arbejde og blive inspireret. De har delt ud af deres kunnen og taget ny viden og nye metoder med hjem. Ja, man kan nærmest sige, at det gode håndværk er ’open source’. Derfor er det en fantastisk stor fornøjelse, at vi med dette legat kan give modtagerne en oplevelse for livet og samtidig være med til at indfri deres ambitioner om at uddanne sig videre i udlandet. Både til glæde for sig selv, men også for deres fag,” siger Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

 

Hovedstadens dygtigste håndværkere

De unge medaljemodtagere er uddannet i de københavnske laugs medlemsvirksomheder og har bestået deres svendeprøve som de bedste. Alle medaljemodtagerne er udlært i sidste halvdel af 2019 eller første del af 2020.

”Danmark har et kæmpe behov for dygtige håndværkere. Og her har vi en gruppe af unge, der ikke bare har taget den slagne vej. De har valgt en exceptionel vej, og det har de gjort exceptionelt godt – de har taget Danmarks fremtid i deres hænder. Det er dét, vi fejrer med medaljeuddelingen,” siger Christoffer Susé.