Der mangler stadig en analyse af konsekvenserne for trafikken