Nyt liv i
Håndværkerforeningens tidligere domicilejendom