A.P. Møller Fondens legat til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet uddeler to legatportioner af 100.000 kr.

Bager Sanjiv Giri og maler Mille Nuppenau Westergaard modtog tirsdag aften hver et rejselaget på 100.000 kr. fra A.P. Møller Fondens legat til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet.

Legaterne blev overrakt af A.P. Møller Fondens direktør Mads Lebech ved Håndværkerforeningen Københavns medaljeuddeling, som tirsdag aften blev holdt i Moltkes Palæ i København.

”De to legatmodtagere er udvalgt fordi de har ambitioner, og ønsker at påtage sig det store ansvar det er, at tage ud i verden og blive dygtigere og klogere. Ikke bare for deres egen skyld, men også med ambition om at tage det med hjem og dele deres viden med andre, og på den måde højne håndværket. Det kræver at man kan rejse blikket, og at man har en grundlæggende kærlighed til sit fag,” siger Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Sanjiv Giri og Mille Nuppenau Westergaard er indstillet af henholdsvis Københavns Bagerlaug og Københavns Malerlaug, blandt et stærkt kandidatfelt, indstillet af de københavnske laug. Mille Nuppenau Westergaard var ligeledes en af årets medaljemodtagere og modtog Håndværkerforeningens medalje i sølv.

 

A.P. Møller legat til uddannelse i udlandet

Rejselegatet fra A.P. Møller Fondens legat til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet kan gives til håndværksuddannede kandidater, der ønsker at dygtiggøre sig inden for sit fag gennem et uddannelsesforløb eller ophold i udlandet. Legatet skal vise, at man som faglært har gode muligheder for at rejse, arbejde og dygtiggøre sig i udlandet, og på den måde tjene som inspiration for unge til at vælge en erhvervsuddannelse. For selv om vi har nogle af verdens bedste erhvervsuddannelser i Danmark, er der meget viden, teknik, tradition og inspiration, som man kan hente i udlandet.

”Håndværkere har til alle tider rejst ud i verden for at arbejde og blive inspireret. De har delt ud af deres kunnen og taget ny viden og nye metoder med hjem. Ja, man kan nærmest sige, at det gode håndværk er ’open source’. Derfor er det en fantastisk stor fornøjelse, at vi med dette legat kan give modtagerne en oplevelse for livet, og samtidig være med til at indfri deres ambitioner om at uddanne sig videre i udlandet. Både til glæde for sig selv, men også for deres fag,” siger Christoffer Susé.

 

Hovedstadens dygtigste håndværkere

Ud over de to rejselegater fra A.P. Møller Fonden blev der uddelt medaljer til årets dygtigste nyuddannede håndværkere, ligesom der blev uddelt legater fra virksomheder, laug og fonde for i alt 1,1 millioner kroner.

De unge medaljemodtagere er uddannet i de københavnske laugs medlemsvirksomheder og har bestået deres svendeprøve som de bedste. Alle medaljemodtagerne er udlært i sidste halvdel af 2019 eller første del af 2020.

”Danmark har et kæmpe behov for dygtige håndværkere. Og her har vi en gruppe af unge, der ikke bare har taget den slagne vej. De har valgt en exceptionel vej, og det har de gjort exceptionelt godt – de har taget Danmarks fremtid i deres hænder. Det er dét, vi fejrer med medaljeuddelingen,” siger Christoffer Susé.

Fotograf: Henrik Nielsen

Fra venstre til højre:

Håndværkerforeningens formand, oldermand og malermester Per Vangekjær (med kæde)

Maler Mille Nuppenau Westergaard

Bager Sanjiv Giri

Direktør i A.P. Møller Fonden Mads Lebech

 

Læs mere om Håndværkerforeningens medaljeuddeling her