Lauget har mulighed for at leje Håndværkerforeningens saloner til at holde medlemsarrangementer. Kontakt Theresa på mail theresa@hfk.dk hvis I vil høre nærmere eller booke salonerne.

Laug og foreninger, der er medlem af Håndværkerforeningen, har mulighed for at leje Håndværkerforeningens lokaler i stueetagen i Moltkes Palæ. Det er ikke muligt for personer at leje lokalerne.

Det er ønsket at drive lokalerne via ”gør-det-selv” princippet, da dette gør det muligt for os, at gøre lokalerne tilgængelig til en meget favorable pris.

Hvad kan lokalerne bruge til:

 • Bestyrelsesmøder
 • Medlemsmøder / morgenmøder
 • Faglige arrangementer for medlemmer
 • Mindre generalforsamlinger

Lokalerne kan ikke benyttes til fester, middage mv. – her henvises til forpagter og deres lokaler.

Arrangementet skal være afsluttet kl. 24.00. Booking gælder for én dag og lokalerne skal være ryddet inden for dette tidsrum.

Priser i 2024

Håndværkerforeningen råder over 3 lokaler, som kan lejes individuelt eller samlet.

 • Godskontoret: møde fra 1-8 personer: kr. 1.000 kr. + moms
 • ”Bestyrelseslokalet”: møde fra 1-16 personer: kr. 1.500 kr. + moms
 • Moltkes Salon fra 1-45: kr. 2.500 kr. + moms
 • Hele området: kr. 5.000 kr. + moms
 • 20% rabat hvis man booker mere end 5 gange pr. år

Hjælp til mødeplanlægning + afvikling: Fastopstartsgebyr: kr. 1.000 + moms + medgået tid: kr. 500/påbegyndt time + moms

Hvad er med?

 • Anretter køkken med service til 50 personer
 • Kaffemaskine + kaffe + Te
 • Kander til postevand
 • TV med HDMI-kabel til rådighed: Skærmen måler 155 x 90 cm.
 • Rengøring af lokaler

Ved dagsmøder med under 10 personer er opdækning inkl. Ved møder over 10 personer og ved aftenmøder skal man selv stå for op- og afdækning.

Hvad skal man selv sørge for

 • Forplejning (enten udefra eller direkte hos forpagter Evenues)
 • Drikkevarer
 • Ved møder over 10 personer og ved aftenmøder skal man selv stå for op- og afdækning.

Lokalet afleveres afryddet og i standard-opstilling

 • Borde stole på plads
 • Service+ kopper vasket op og sat på plads i skabene. (Bemærk: Rengøringspersonalet vasker ikke op)
 • Alt affald placeres i skraldespand i gården
 • Pant medtages
 • Sluk lys, luk/lås/ nøgle retur og sæt alarm til

Hvordan booker man?

Send mail til hfk@hfk.dk

Oplys

 • Kontaktperson (som er til stede/ansvarlig for lejen på dagen)
 • Hvilket lokale man ønsker at leje

Betalingsbetingelser

Lejen faktureres ved reserveringen. Afbestilling kan alene ske 30 dage før arrangementet afholdelses. Herefter kan afbestilling ikke ske.

Det med småt

Lejen af lokaler er uden betjening. Én person fra lauget/lejer er ansvarlig for arrangementets afvikling, og får vejledning i, hvordan der åbnes/lukkes.

Lokalet afleveres afryddet og i standard-opstilling

Såfremt lokalet ikke afleveres afryddet + i standard opstilling opkræves kr. 3.000 + moms til dækning af udgifter til dette.

Såfremt der sker skader for over kr. 500, vil erstatningsbeløb blive opkrævet.