Det bør være alle københavnere der kompenseres for stigende inflation

Københavns kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (R) havde en rigtig god pointe, da hun tidligere på sommeren foreslog at sænke skatten i København fra næste år. Den stigende inflation har nemlig gjort det dyrere at være københavner, og derfor vil partiet hjælpe københavnerne økonomisk ved at sænke skatten. Men det er ikke kun de københavnske borgere, der mærker konsekvenserne af de stigende priser. Også det lokale erhvervsliv er ramt, og derfor bør en eventuel skattesænkning også komme virksomhederne til gode.

Til Altinget har Mia Nyegaard sagt: “Alle københavnere bliver ramt af de stigende priser. Derfor er det også kun retfærdigt, at vi vælger en model, der hjælper så mange som muligt, hvis vi som kommune skal hjælpe borgerne økonomisk i den situation, vi står i nu.”

Forslaget skal også ses i lyset af, at Københavns Kommune har en bugnende skattekiste, som alle syv borgmestre må sætte sig på samtidig for at holde lukket. Kommunen har nemlig i flere år opkrævet langt flere skattekroner, end den må bruge og har derfor p.t. 17 mia. kroner stående på sin opsparingskonto.

Forslaget blev dog nedstemt af S, SF, Alternativet og Enhedslisten, og derfor vil Mia Nyegaard tage forslaget med til årets budgetforhandlinger. Her kan Mia Nyegaard hjælpe det lokale erhvervsliv ved f.eks. at foreslå at sænke eller fjerne dækningsafgiften, som reelt er en ekstraskat på det at drive virksomhed i København. Faktisk rammer dækningsafgiften de københavnske virksomheder dobbelt hårdt. Dels fordi Københavns Kommune næsten opkræver den maksimale sats på 10 promille – til forskel fra f.eks. Aarhus Kommune, der kun opkræver 5 promille.

Men også fordi afgiften beregnes på baggrund af grundværdien, som i København er blandt landets højeste. I 2021 udgjorde den københavnske ekstraskat på virksomheder knapt 1 mia. kr., og Københavns Kommune opkrævede i alt 42 pct. af al dækningsafgift i hele landet.

Så kære politikere i København: Tag ansvar i budgetforhandlingerne, og sænk skatten for alle københavnerne.

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget blev bragt i Dagbladet Børsen, 9. august 2022.