Det offentlige bureaukrati er en stille dræber

Bureaukratiet suger livslysten ud af iværksættere.

Færre og færre starter egen virksomhed. Det er ubetinget dårligt nyt, fordi nye virksomheder er med til at skabe arbejdspladser og sikre vækst i samfundet.

Ofte ser vi også, at en ny virksomhed gør tingene på en anden måde end andre virksomheder, og dermed sikrer vi en kontinuerlig udvikling og innovation, der er med til at holde os konkurrencedygtige. Præcis som når en ny generation, der arbejder, tænker og gør tingene på deres egen måde, kommer til i en familievirksomhed.

Derfor er der brug for, at vi ændrer syn og indstilling til det at være selvstændigt erhvervsdrivende, og får vendt udviklingen, sådan at langt flere vælger at starte egen virksomhed.

Jeg tror, at én af forklaringerne på den nedadgående tendens er det stigende offentlige bureaukrati, og de ufatteligt mange regler og lovgivning vi har i det her land.

Langt ud over det rimelige

En opgørelse fra SMV Danmark tidligere på sommeren viser, at en selvstændigt erhvervsdrivende i gennemsnit bruger 3,5 timer om ugen på at indrapportere for eksempel moms, skatter, sygefravær, feriepenge, sygedagpengerefusion og meget andet til offentlige myndigheder. Det er næsten 10 pct. af en lønansat medarbejders ugentlige arbejdstid, der går med det.

Det er klart, at hvis man som ung håndværker går rundt med en drøm om at blive selvstændig og lave noget godt håndværk, så er udsigten til at sidde og bøvle med offentlige indberetninger og svare på spørgeskemaer ikke ligefrem tillokkende.

Tværtimod er det en stille dræber, der langsomt men sikkert suger energien ud af iværksættere og selvstændigt erhvervsdrivende (og alle andre, der bliver ramt af bureaukratiets fangearme). Og når vi så oveni hører historier som at en mindre anlægsgartnervirksomhed bliver truet med en politianmeldelse, fordi de ikke havde svaret på en undersøgelse om ”Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet”, så er vi kommet til et punkt langt ud over det rimelige.

Respekt for andres tid

Vi har talt om afbureaukratisering i mange år, uden at vi for alvor rykket har på den dagsorden. Derfor må politikerne på Christiansborg tage ansvaret på sig, og stemple ind i kampen for at skubbe det altædende offentlige bureaukrati tilbage. Det gælder på sundheds- og velfærdsområdet, men det gælder i dén grad også i forhold til erhvervslivet.

Et konkret sted at starte kan være, at vi indfører et øjeblikkeligt stop for alle undersøgelser og spørgeskemaer, der ikke er essentielle for samfundet!

Og som minimum må vi forlange, at myndighederne har gjort sig den ulejlighed, at undersøge om de data, de efterspørger, faktisk findes i forvejen. Fra vores medlemmer hører vi nemlig ofte, at de bliver bedt om at svare på undersøgelser, der efterspørger oplysninger, som allerede findes i et andet register. Det er simpelthen ikke i orden, at man ikke har mere respekt for andres tid.

 

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget blev bragt i Licitationen, 9. september 2022.