Ny erhvervsvenlig kurs i Københavns Kommune?

Københavns politikere tager i disse dage fat på forhandlingerne om næste års budget. Før sommerferien fik task forcens anbefalinger en rigtig god modtagelse af borgmestrene.

Derfor er jeg optimist, og håber på, at vi i år kommer til at se et budget, som afspejler, at politikerne vil virksomhederne.

Måske har teknik- og miljøborgmesteren allerede taget teten med sit oplæg om at tilbagebetale de penge, som kommunen har opkrævet uretmæssigt i forbindelse med den kommunale fortovsordning? Og måske indvarsler det oven i købet en ny tid i Teknik- og miljøforvaltningen med kunden i centrum?

For naturligvis skal de boligforeninger, virksomheder og borgere, der har betalt for meget til Københavns Kommune for at få renholdt deres fortove, have de penge tilbage, som de har betalt for meget. Det samme gælder også i andre sager, hvor kommunen uretmæssigt har opkrævet for høje gebyrer, fx på byggesagsområdet.

Øget erhvervsvenlighed må og skal prioriteres i budgettet. Både med konkrete initiativer, nedsættelse af erhvervsrettede afgifter, og i særlig grad i forhold til at sikre en servicekultur i forvaltningerne. Det sidste kræver dog ikke kun penge, men politisk opbakning og ejerskab.

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København

Indlægget blev bragt i Berlingske den 27. august 2018.