Håndværkere tørster efter flere parkeringspladser

København er en by i vækst, og københavnere og lokale virksomheder i hobetal bygger om, får malet, udskiftet toilettet eller lagt ny strøm. Det stiller store krav til, at de håndværkere som skal udføre arbejdet kan komme frem til kunderne, og ikke mindst finde en parkeringsplads i nærheden af arbejdsstedet.

Den udfordring bør politikerne løse. Og løsningen findes allerede i form af erhvervsparkeringspladser.

København er en by i vækst, og der er stor aktivitet af såvel nybyggeri som ombygning og renovering hos virksomheder og private. Det skaber behov for, at håndværkere og servicevogne kan komme frem til, og ikke mindst parkere deres bil ved, kunderne.

Gennem de seneste 30-40 år er der sket en generel af-industrialisering af Københavns og Frederiksberg Kommuner, som har betydet at størstedelen af håndværkervirksomhederne er flyttet ud i de såkaldte byfingre. Det har medført, at virksomhederne i dag er regionale i stedet for lokale, og derfor er bilen en uundværlig del af de fleste håndværkeres virke. Bilen er et rullende værksted, lagerrum og transportmiddel i et.

Ved Håndværkerforeningens erhvervspolitiske vælgermøde i november 2021 var der bred enighed blandt en række spidskandidater (Cecillia Lønning-Skovgaard (V), Sophie Hæstorp Andersen (A) og Line Barfod (Ø)) om, at der er behov for flere erhvervsparkeringspladser i København. Der blev talt om ca. en fordobling af det nuværende antal.

Håndværkerforeningen har indsamlet en række vidnesbyrd fra en række håndværksvirksomheder, der i uge 8 har benyttet en erhvervsparkeringsplads i København. Vidnesbyrdene, som ses nedenfor, understreger, at håndværkere oplever mangel på parkeringspladser i hele det centrale København.

På den baggrund opfordrer Håndværkerforeningen til

  • Der etableres yderligere 450 erhvervsparkeringspladser. Heraf skal hovedparten etableres i brokvarterene og Christianshavn.
  • De ca. 200 erhvervsparkeringspladser i Middelalderbyen bibeholdes, og evt. udvides til 250 styk. Alternativt placeres de 1:1 i umiddelbar nærhed af Middelalderbyen, hvis håndværkerkørsel begrænses i bydelen.
  • Teknik- og miljøforvaltningen indtegner erhvervsparkeringspladserne på Københavnerkortet, så virksomheder, beboere og politikere m.fl. kan se, hvor de ligger.
  • I 2023 gennemføres en rundspørge blandt virksomheder/brugere mhp. at justere placeringen af enkelte erhvervsparkeringspladser, der måtte være mindre brugt.
  • Parkering København skærper opmærksomheden på, om pladserne benyttes af hvid-plade-biler.

Se hvad håndværksmestrene selv siger om parkeringssituationen i København

Vi har været rundt i København og set, hvilke håndværksbiler der har holdt på erhvervsparkeringspladserne. Her kan du læse, hvad håndværksmestrene selv siger om parkeringssituationen.

 

 

Per Danielsen, tapetserermester

Når jeg kører ind og skal måle op hos en kunde i København har jeg ofte held til at finde en parkeringsplads. Men når vi kommer ind med vores varevogn, så er det svært. Og det er et stigende problem, blandt andet fordi mange af parkeringspladserne bliver lavet om til el-bil pladser.

Vi er begyndt at bruge erhvervsparkeringspladserne efter jeg tilfældigt opdagede, at de findes. De gange jeg har skullet bruge en, har jeg fundet en ledig erhvervsparkeringsplads.

Det er en rigtig god idé, at de er kommet, og særligt i Middelalderbyen er der brug for dem. Jeg ser gerne, at de ligger enkeltvis, spredt over hele byen.

Vi fravælger allerede mindre opgaver for private i København pga parkering, men det kan erhvervsparkeringspladserne måske være med til at ændre på.

BT Gulve og Gardiner, Herlev
3 ansatte
3 varevogne
Har opgaver i Københavns Kommune 2-3 gange om ugen


Jens Jacob Paludan, murermester

Vi kommer med tunge materialer og grej, som skal bæres op til kunden, og så skal vi have affald med tilbage.

Derfor har vi brug for, at kunne parkere tæt på vores kunder. Og det er en stor udfordring i København, selvom vi starter tidligt om morgenen.

Under coronanedlukningen var trafikken i København begrænset, hvilket gjorde fremkommeligheden nem og enkel. Dermed var det også nemmere at finde en parkeringsmulighed. Men siden august har det været helt umuligt. Vi kan godt mærke, at der er mange som vælger den kollektive transport fra og tager bilen. Så i den sammenhæng hjælper erhvervsparkeringspladserne. Det er et rigtigt positivt træk. Jeg må dog  samtidig sige, at når man ser på, at de samme politikere med den anden hånd har nedlagt over 2.000 parkeringspladser i København, så hjælper det jo samlet set ikke så meget.

Vi kan se, at erhvervsparkeringspladserne bliver brugt, og der er bestemt brug for flere – gerne spredt ud over hele byen.

Øens Murerfirma
155 ansatte
79 biler
Arbejder dagligt i Københavns kommune


Jan Pelby, malermester

Vi har ofte svært ved at finde en parkeringsplads, når vi løser opgaver i København. Sådan har det været længe, men problemet er stigende.

Vi bruger de ledige pladser vi kan finde, så det er tilfældigt om det lige er en erhvervsparkeringsplads. Når vi er et sted i længere tid lærer vi jo selvfølgelig hvor en evt. erhvervsparkeringsplads ligger, og så vil vi søge den.

Desværre er de tit optaget, fordi der er for få af dem.

Generelt er de skiltet godt, men jeg savner, at jeg kan finde dem i min gps, ligesom jeg fx kan finde en ladestander via min private elbils navigation.

Der er især brug for flere nye pladser i Indre By / Frederiksstaden, gerne 1-2 ad gangen. Det kunne være fint, hvis de blev markeret tydeligt – både med skilte og bemaling på asfalten.

Malerfirmaet Pelby A/S
12 ansatte
4 biler
Arbejder dagligt i Københavns Kommune


Kaare Nielsen, tømrermester

Det er svært, næsten umuligt, at finde en parkeringsplads i København. Vi har nogle enkelte gange været nødt til at køre hjem igen, fordi vi simpelthen ikke kunne finde en plads.

Vi har selv måtte lave et kort til medarbejderne, som de kan have liggende i bilen, så de kan se hvor erhvervsparkeringspladserne ligger. Men man skal meget tidligt afsted om morgenen, hvis man skal have en chance for at få fat i en erhvervsparkeringsplads. For de bliver meget hurtigt optaget.

Der er brug for parkeringspladser mange steder, men særligt i de områder og bydele hvor kommunen nedlægger almindelige parkeringspladser, bliver der endnu mere kamp om pladserne. Så her kunne det være en rigtig god idé at supplere med nogle erhvervsparkeringspladser.

Det er meget positivt, at det ikke bare er blevet ved snak fra kommunens side, men at man også har sat handling bag ordene og etableret de nuværende erhvervsparkeringspladser.

Om jeg siger ja eller nej til en opgave, afhænger af opgaven og ordrebogen. Men det gør det nemmere at sige nej tak, hvis kunden bor i et område hvor jeg ved, at det er svært at parkere. Og det er da synd for de beboere, at det på den måde bliver sværere for dem, at finde en håndværker.

NA Nielsen & Søn
15 ansatte
8 biler
Har dagligt opgaver i Københavns Kommune

Paw Rubin, stukkatørmester

Vi har dagligt opgaver i København, og kører ind med mellem 10 og 15 biler. Det er meget svært at finde parkeringspladser i København, og det er et stigende problem.

Vi bruger erhvervsparkeringspladserne dagligt – hvis vi kan komme til dem. De er nemlig tit optaget, dels af andre håndværkere, men faktisk ret tit af hvid-plade-biler.

Vi har rykket vores mødetidspunkt, så vores medarbejderne nu starter 6.30 her fra Rødovre. Dels for at undgå at hænge i myldretidstrafikken ind mod byen, og dels for at ’komme først’ til erhvervsparkeringspladserne.

Vi arbejder meget i Indre København, og kunne godt bruge flere  erhvervsparkeringspladser her. Det vil være fint hvis de blev etableret i forlængelse af hinanden, da der ofte er flere forskellige håndværkere på samme byggesag/plads.

Jeg ved ikke præcist hvor de alle sammen ligger, men det har mine svende efterhånden fundet ud af.

Jeg synes at erhvervsparkeringspladserne er et fantastisk initiativ, og ros til kommunen for det.

Det betyder noget for prisen for vores opgaver, fordi erhvervsparkeringspladserne er medvirkende til, at vi kan parkere samme sted hele dagen, og ikke skal ud og bruge en time midt på dagen på at flytte bilen, som det fx er tilfældet hvis vi arbejder på Strøget.

Rubin Stuk & Søn
22 ansatte
16 biler
Har dagligt opgaver i Københavns Kommune


Henrik W. Hansen, VVS-installatør

Jeg har arbejdet i København i mange år, og kender derfor mange ’smuthuller’. Men der er ingen tvivl om, at det er blevet sværere at finde en parkeringsplads i det centrale København og brokvartererne.

Derfor er tanken bag erhvervsparkeringspladserne sindssygt god. Vi bruger dem meget i min virksomhed, og vi har lavet vores eget kort over hvor pladserne er placeret. Desværre oplever vi tit, at de er optaget af hvid-plade-biler. Det er irriterende.

For mig er det god service, at oplyse kommende kunder om, at transport- og søgetid efter en parkeringsplads ofte tager op til en time eller halvanden, og at det kommer med på regningen. Det får nogle gange kunderne til at fravælge os.

Der er rigtigt mange opgaver i København. Derfor er det godt, at der er fokus på at gøre det nemmere for håndværkere at parkere.

Der er brug for flere erhvervsparkeringspladser i hele det centrale København, altså Indre By, Christianshavn og brokvartererne. Det er her det er svært at finde en parkeringsplads. Det betyder helt klart noget for om jeg vil sige ja eller nej til en opgave, om det er muligt at parkere i nærheden.

Henrik W. Hansen VVS
20 ansatte
11 servicebiler
Har dagligt opgaver i Københavns Kommune


Nikolaj Kiilerich-Pedersen, økonomiansvarlig

Det er blevet sværere at finde en parkeringsplads i København, og særligt i Indre By er det virkelig et problem.

Når vi arbejder på en byggeplads møder medarbejderne ind der, men når vi har serviceopgaver eller mindre opgaver, så kører vores medarbejdere ind i bil, fordi de skal have værktøj og materialer med. Så gælder det bare om at finde den nærmeste ledige parkeringsplads, uanset om det er en almindelig plads eller en erhvervsparkeringsplads. Men det er klart, at det gør det en lille smule nemmere, at der er nogle pladser, der er reserveret til varevogne.

Jeg har flere gange haft en desperat medarbejder i telefonen, der har kørt rundt i lang tid og ikke kan finde en parkeringsplads, og spørger hvad han så skal gøre.

Som sagt er det værst i Indre By, men der mangler parkeringspladser over hele byen. Vores behov er en enkelt plads, tæt på kunden. Så erhvervsparkeringspladserne må gerne være spredt ud over hele byen.

Vi siger ikke nej til opgaver pga. parkering, men det er jo kunden der betaler den medgåede tid, som vi bruger på at finde en plads.

Kjell Pedersen Entreprise
49 ansatte
15 biler
Arbejder dagligt i Københavns Kommune


Klaus Enggård Peitersen, tømrermester

Vi løser mange forskellige opgaver i København hver dag, og det er ret svært at finde en parkeringsplads, når vi er ved kunderne. Vi får mange p-bøder.

Det er rigtigt godt med erhvervsparkeringspladser, men hvis man er der senere end kvart i syv om morgenen, kan man godt glemme at finde en. Så er de simpelthen optaget.

Der er heftig aktivitet i København, og derfor er der helt generelt behov for flere erhvervsparkeringspladser til de håndværkere, der løser opgaver i byen.

Københavns Kommune plejer jo ikke at få meget ros for deres erhvervshåndtering. Så ethvert tiltag i den anden retning, er det jo positivt.

Lauritz Hannibal Gruppen
70 ansatte
30-40 biler
Arbejder dagligt i Københavns Kommune

 

 

Vi kæmper for en
erhvervsvenlig hovedstad

Læs mere

Du kan blive en del
af noget større

Brænder du også for dit håndværk? Så meld dig ind i Håndværkerforeningen og bliv en del af det største tværfaglige erhvervsnetværk i Hovedstaden
Se hvad du kan blive en del af