Når skrivebordet møder virkeligheden

Når danske kommuner og myndigheder skal opgøre hvor SMV-venlige deres udbud er, tager de udgangspunkt i EU’s definition af SMV’er. Den lyder på, at en SMV er en virksomhed med under 250 ansatte. Men giver det overhovedet mening at lave opgørelsen af SMV-venlige udbud på den måde, når 99 % af alle danske virksomheder har under 100 ansatte?

Det mener Håndværkerforeningens direktør Christoffer Susé ikke, og det bekræfter den rundringning til lokale håndværksvirksomheder, som MESTER har foretaget.

Dem kan du læse om på de kommende sider. Sådan som de ser ud i virkeligheden!

En gennemsnitlig håndværksvirksomhed har 4,7 ansatte

Der er flere end 16.000 håndværksvirksomheder i Hovedstadsområdet. Af dem har 91% færre end 10 ansatte, mens over 99% har færre end 100 ansatte. Det viser en opgørelse, SMVdanmark har udarbejdet for Håndværkerforeningen.

Opgørelsen fra SMVdanmark viser også, at den gennemsnitlige håndværksvirksomhed i Hovedstadsområdet har 4,7 medarbejdere og en omsætning på 8,7 millioner kroner, mens den typiske* håndværksvirksomhed har 0,95 medarbejdere og en årlig omsætning på 1,4 millioner kroner

Dermed er der langt fra virkelighedens danske erhvervsstruktur til myndighedernes definition af, hvad en SMV-virksomhed er. Myndighederne benytter sig nemlig af EU’s definition, som går på, at en SMV er en virksomhed med under 250 ansatte og med en omsætning på under 50 millioner Euro (ca. 375 millioner dkr.) eller en årlig balance på højst 43 millioner Euro.

*/ Den typiske virksomhed opgøres som medianen. Det er den virksomhed, der ligger præcis midt i fordelingen på den enkelte variabel. På omsætning for virksomhederne i Hovedstadsområdet betyder det eksempelvis, at der ligger lige så mange virksomheder med over 1.407.000 kr. i omsætning, som der er virksomheder med lavere omsætning.

Opgørelse af SMV-venlige udbud passer ikke til virkeligheden

Forskellen fra skrivebordet til virkeligheden bliver for alvor åbenlys, når myndighederne skal opgøre, hvor stor en del af deres indkøb og udbud der går til SMV’er. I Københavns Kommune har man således opgjort, at ca. 34% af kommunens indkøbsvolumen lægges hos virksomheder med mellem 10 og 200 ansatte. Det svarer til et årligt forbrug på lidt over 5 mia. kr.

Spørger man Håndværkerforeningens direktør, Christoffer Susé, kan den opgørelse dog ikke bruges til at vise noget som helst om kommunens indkøb hos danske SMV’er. For supplerer man med oplysninger fra Danmarks Statistik, så står det klart, at 99% af alle danske virksomheder har under 100 ansatte.

”Virkelighedens erhvervsstruktur har intet med myndighedernes definitioner at gøre, så det giver ingen mening, at kommunen laver sin opgørelse på den måde. Vi har flere gange opfordret kommunen til i stedet at underopdele opgørelsen på virksomheder med 1-5 ansatte, 6-20 ansatte, 21-50 ansatte og 51+ ansatte. Det vil give et mere retvisende billede af det lokale erhvervslivs deltagelse,” siger Christoffer Susé.

Læse hele Christoffer Susés kommentar

Mød det lokale erhvervsliv. Sådan som de ser ud i virkeligheden

Murermester René Godthåb A/S

Murermester René Godthåb:

”Vi laver alle former for murerarbejde, lige fra renoveringer og ombygninger til nybyggeri og tilbygninger. Vi har for eksempel lagt 2,8 millioner mursten ude på FLSmidth-grunden.

Vores kunder er både privatpersoner og større erhvervskunder i hele hovedstadsområdet, men vi har også opgaver i Nordsjælland og Sydsjælland. Vi er dér, hvor der er brug for vores arbejde.

Vi er 80 medarbejdere alt i alt, inkl. kontorpersonale og nogle indlejede murermestre, som jeg samarbejder med. Ud af de 80 er 10 lærlinge. I de 30 år jeg har drevet virksomhed, har jeg altid lagt vægt på at have lærlinge, og vi har omkring 10 lærlinge om året i snit.

De fleste af vores opgaver kommer via mund-til-mund og via faste samarbejdspartnere, men hvis vi bliver indbudt, byder vi også på kommunale opgaver.”

Bøgelund VVS A/S

Direktør Lars Gustavsen:

”Vi udfører en god blanding af regnings- og entrepriseopgaver. Vi arbejder både som hoved- og underentreprenør på forskellige større projekter, og så har vi bl.a. en rammeaftale med Region Hovedstaden, hvor vi arbejder på en række af hospitalerne i regionen.

Cirka halvdelen af vores opgaver udfører vi for det offentlige, så vi er vant til at deltage i udbud og licitationer. Det har vi gjort i mange år.

Når vi skal byde på en opgave, skal omsætningen helst ikke overstige 1 million kroner pr. måned pr. opgave.

Vi har 50 ansatte, hvoraf 6-7 er lærlinge, og 10 er funktionærer.”

Husum Glarmester

Glarmester Klaus Juhl:

”Her i virksomheden er vi mig selv og min kone. Min kone står i vores glarmesterbutik, og jeg kører ud til kunderne. Vi arbejder med alt i reparation af glas og etablering af bad-, køkken- og interiørglas.

Jeg har tidligere haft både svende og lærlinge ansat, men nu har vi besluttet, at det bare er min kone og mig.

For nogle år siden arbejdede vi en del for forskellige kommuner, men da de så begyndte at lave licitationer og udbud, blev vi ikke engang spurgt, om vi ville byde. Og pga. vores størrelse byder vi slet ikke i dag.

Når jeg skal lave en enkelt opgave for en kunde, skal den helst ikke overstige ¼ million kroner.”

Elternativet ApS

Installatør Patrick Nielsen:

”Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får uddannet nogle dygtige elektrikere, og det vil jeg gerne være med til. Derfor har jeg ansat 1 lærling, og planen er, at jeg ansætter 1 mere i år, sådan at vi i alt bliver 3 ansatte i virksomheden.

Cirka halvdelen af vores opgaver udfører vi for forskellige boligforeninger. Resten er fordelt på erhvervskunder og private kunder. Min tilgang er meget løsningsorienteret og tillidsbaseret, så de fleste af kunderne er gengangere hos os.

Jeg har valgt ikke at byde ind på kommunale opgaver, fordi jeg ikke bryder mig om den måde og de vilkår, de udbyder opgaverne på. Men hvis jeg skal byde på en opgave for en kunde, skal den max være på mellem 0,5 og 1 million kroner.”

Den Hollandske Malermester ApS

Malermester Joost Egbertus Zeij:

”Jeg har to malersvende ansat, så vi er tre medarbejdere i alt. Men fordi vi er i gang med at investere i et nyt projekt, med nye typer coatings til vinduer og tage, forventer vi at fordoble antallet af ansatte i 2023.

Vi tilbyder alt inden for malerfaget og arbejder primært med renoveringsopgaver hos private og erhvervskunder.

Vi bor i Ishøj og udfører opgaver i hele hovedstadsområdet og på Sjælland.

Jeg byder ikke ind på kommunale opgaver – vi har travlt nok i forvejen. Men hvis jeg skal byde på en enkelt opgave, kan den være på op til 3 millioner kroner.”

Gorm Larsen & Søn, Snedker- og tømrerfirma A/S

Tømrermester Christian Oversø:

”Vi arbejder med en meget bred vifte af snedker-, tømrer- og mureropgaver for privatpersoner og erhverv. Noget af det vi arbejder mest med, er forsikringssager. Det kan være tag- eller brand- og vandskade. Her har vi indgået rammeaftaler med en række forsikringsselskaber.

De rammeaftaler, jeg byder ind på, ligger max på 15-20 millioner kroner om året.

Jeg har 25 ansatte, hvoraf 5 er lærlinge og 5 er på kontoret.

Jeg har tidligere budt ind på kommunale udbud, men det gør jeg ikke mere. Jeg synes, at de dokumentationskrav, som kommunerne stiller, er blevet for voldsomme, og jeg synes, at de priser, som de sætter opgaverne til, er alt for lave. Det tror jeg også godt, at kommunerne selv ved.”

Bryggens Murerfirma ApS

Murermester Tom Kolind:

”Jeg er kun mig selv i virksomheden.

Jeg laver mest totalrenovering af lejligheder, og så servicerer jeg boligforeninger.

Der er nok at se til, som tingene er, og derfor har jeg ikke behov for yderligere arbejde i forhold til kommuner. Hvis jeg skulle byde, skulle en eventuel opgave være fra 100.000 op til mellem 1 og 2 millioner kroner.”

Brdr. Weibel El-Teknik ApS

Aut. elinstallatør Dan Weibel:

”I min virksomhed arbejder vi hovedsageligt med serviceopgaver og facility-løsninger for virksomheder, skoler, kommunale institutioner og boligforeninger. Langt hovedparten af vores kunder er faste kunder.

Jeg sidder selv på kontoret, og så har jeg fire svende og tre lærlinge i marken.

Vi deltager sjældent i kommunale udbud, fordi det er min oplevelse, at kommunerne udelukkende fokuserer på timeprisen. Jeg har også erfaring med, at jeg bruger alt for meget tid på de udbud, i forhold til hvad gevinsten er.

Når jeg skal byde på en el-entreprise, ligger mit max i omegnen af 3 millioner kroner.”

Vi kæmper for en
erhvervsvenlig hovedstad

Læs mere