SMV eller ikke SMV?

SMV står for ”Små og Mellemstore Virksomheder”, og hvad forstår man så ved det?

Det afhænger nok af øjnene, der ser, men hvis du spørger i det offentlige, er der en klar definition. En SMV er en virksomhed med under 250 ansatte og med en omsætning på under 50 millioner Euro (ca. 375 millioner dkr.) eller en årlig balance på højst 43 millioner Euro.

Dermed er minimum 99% af alle danske virksomheder SMV’er.

Derfor må det have været en overkommelig opgave, da økonomiforvaltningen i Københavns Kommune sidste år blev bedt om at opgøre, hvor stor en del af kommunens indkøb og udbud, der lægges hos SMV’er. Opgørelsen blev lagt frem i efteråret og viser, at Københavns Kommune samlet ”lægger ca. 34% af sin indkøbsvolumen hos virksomheder med mellem 10 og 200 ansatte. Dette svarer til et årligt forbrug på lidt over 5 mia. kr.”

Virkelighedens erhvervsstruktur har intet med myndighedernes definitioner at gøre, så det giver ingen mening, at kommunen laver sin opgørelse på den måde. I Håndværkerforeningen har vi flere gange opfordret kommunen til i stedet at underopdele opgørelsen på virksomheder med 1-5 ansatte, 6-20 ansatte, 21-50 ansatte og 51+ ansatte. Det vil give et mere retvisende billede af det lokale erhvervslivs deltagelse.

Det mest opsigtsvækkende ved opgørelsen får man dog nok, hvis man vender tallene på hovedet.

For alt andet lige viser opgørelsen jo, at Københavns Kommune lægger ca. 2/3 af sine indkøb og udbud – svarende til 8 milliarder kroner – hos virksomheder med over 200 ansatte. Den type virksomheder udgør under 1% af samtlige danske virksomheder.

Faktisk er der ifølge Danmarks Statistik kun 4.311 danske virksomheder ud af 312.680 danske virksomheder, der har 100 jobs eller derover.

Det er da tankevækkende.

 

LÆS OGSÅ:

Når skrivebordet møder virkeligheden – et portræt af det lokale erhvervsliv

 

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget blev bragt i MESTER, februar 2023.