Fattig fremtid i vente

Danmark lever af private virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser. Det gælder både vores store internationale virksomheder, der tjener masser af eksportmilliarder hjem, men det gælder også den store gruppe af helt almindelige SMVer, der ofte lever uden for mediernes og politikernes opmærksomhedssfære.Derfor er det et kæmpe problem, at »fødekæden« af nye virksomheder bliver mindre og mindre – for det er de virksomheder, der bliver stiftet i dag, som vi (blandt andet) skal leve af i fremtiden.

Danmark er i forvejen et af de lande i Europa, hvor der er færrest selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til befolkningens størrelse, og nu viser nye tal fra Dansk Erhverv, at antallet af nystiftede selskaber var 20 procent lavere i 2022 sammenlignet med 2021.

Årsagerne kan være mange. Dansk Erhverv peger blandt andet på krigen i Ukraine og den høje inflation. Men jeg er bange for, at det ikke er dækkende, for desværre har tendensen været for nedadgående i mange år.

I mine øjne er der ingen tvivl om, at de utroligt mange administrative byrder er medvirkende årsag til, at så få mennesker starter egen virksomhed.

For selvom det faktisk er ret nemt at starte en virksomhed i Danmark, så er det utroligt tidskrævende at drive den. En opgørelse fra SMV Danmark viser således, at en selvstændig erhvervsdrivende i gennemsnit bruger 3,5 timer om ugen på at indrapportere for eksempel moms, skatter, sygefravær, feriepenge, sygedagpengerefusion og meget andet til offentlige myndigheder. Det forstår jeg godt, at mange siger nej tak til.

For det er klart, at hvis man som ung håndværker går rundt med en drøm om at blive selvstændig og lave noget godt håndværk, så er udsigten til at sidde og bøvle med offentlige indberetninger og svare på spørgeskemaer ikke ligefrem tillokkende.

Desværre har der været påfaldende tavst fra den nye regering omkring ambitionerne for afbureaukratisering. Den dagsorden fik ellers en hurtig tur i manegen i efteråret, da Mette Frederiksen på et storstilet pressemøde foreslog et regelstop i velfærdssamfundet. Men nu kan vi så konstatere, at det altså kun var en del af Socialdemokratiets valgkamp.

Det er ubetinget dårligt nyt, at antallet af nye virksomheder falder, fordi det er med til at gøre Danmark fattigere! Derfor er der brug for, at vi ændrer syn og indstilling til det at være selvstændig erhvervsdrivende og får vendt udviklingen, sådan at langt flere vælger at starte egen virksomhed.

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget blev bragt i Berlingske 2. marts 2023.