God idé at omlægge SU

Jeg har med stor tilfredshed noteret mig, at både regeringen og oppositionen har forstået, at der er behov for at investere i erhvervsuddannelserne.

For det er en bunden opgave at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Hvis det skal lykkes, er det centralt, at vi har attraktive rammer og stærke læringsmiljøer på erhvervsskolerne. Og det kræver investeringer.

Samfundet har gennem lang tid haft det kollektive selvbedrag, at en akademisk uddannelse er bedre end andre uddannelsesveje. Derfor står vi i dag med et uddannelsessystem, der har svært ved at dække de behov, som arbejdsmarkedet har.

Så en omlægning af SUen skal være med til at sikre en bedre balance mellem de forskellige uddannelser, og at samfundet bruger pengene der, hvor nødvendigheden er størst.

Der er intet galt i at vælge en akademisk uddannelse for den enkelte. Men som samfund er det et stort problem, at vi rammer så hamrende skævt i forhold til at sikre, at vi uddanner nok af de erhvervskompetencer, som vi ved, at der er brug for.

 

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget blev bragt i Berlingske, 27. september 2022.