Håndværkerforeningen kan hjælpe med administrations- og driftsopgaver

Tidligere i 2023 indgik Vognmandslauget og Håndværkerforeningen en administrationsaftale som betyder, at Håndværkerforeningen har overtaget administrationen af laugets ejendom i Brønshøj.

Håndværkerforeningen står i forvejen for ejendomsadministration for en række fonde og laug, herunder Fonden Alderstrøst, HC Heegaards Fond, Skomagerlauget og Guldsmedelauget.

Håndværkerforeningen har i de seneste år udviklet og digitaliseret vores ejendoms- og medlemsadministration. Det betyder, at vi har fået flere muligheder for, at understøtte den mere praktisk drift hos laugene. Det kunne fx være arrangementshåndtering og betaling, fondsadministration og ejendomsadministration.

Har jeres laug lyst til at høre mere om, hvordan Håndværkerforeningen kan varetage nogle af jeres praktiske driftsopgaver, så er du velkommen til at kontakte økonomi- og administrationschef Helen Holmgaard.