Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i 1 dags erhvervspraktik

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen var i dag i erhvervspraktik hos tre af Håndværkerforeningens medlemsvirksomheder. Blandt de mange emner, som blev drøftet stod et øverst på dagsordenen; hvordan sikrer vi det gode håndværk, og at der er plads til håndværksvirksomheder og kreative erhverv i København. Men selvfølgelig skulle der også arbejdes, og borgmesteren nåede både at svinge murerskeen og lægge sten på en byggeplads i Carlsbergbyen, køre en renovationsbil gennem byen og at arbejde som keramiker.

Hvordan sikrer vi, at der fortsat er plads til håndværksvirksomheder og kreative erhverv i København? Det var hovedtemaet, da overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i september måned var i erhvervspraktik hos tre af Håndværkerforeningens medlemsvirksomheder.

Spørgsmålet er evigt aktuelt, for København vokser og indbyggertallet stiger og stiger. Så selvom der er blevet bygget boliger på livet løs de sidste mange år, er behovet for nye boliger stadig stort. Det sætter kommunen under et enormt pres for at omdanne erhvervsområder til boligområder.

Netop derfor havde Håndværkerforeningen arrangeret, at overborgmesteren skulle besøge tre vidt forskellige virksomheder; en murervirksomhed, en vognmandsforretning og en keramiker.

Håndværkerforeningens formand Per Vangekjær var vært ved besøget, og han var tilfreds med dagens forløb.

”Vores mål var at vise overborgmesteren værdien af, at have et stærkt og varieret lokalt erhvervsliv. Det lokale erhvervsliv giver basis for en levende by, og det er noget som vi alle nyder godt af. Men det kræver politisk vilje fra kommunalpolitikernes side at sikre gode vilkår for erhvervslivet, og ikke mindst at der er plads i byen,” siger Per Vangekjær, og slutter.

”Så tak til Sophie Hæstorp Andersen for at tage det lokale erhvervsliv seriøst.”

 

Foto: Thomas Tolstrup