Det grønne boomer

Klimaet og coronaen har måske ikke umiddelbart noget med hinanden at gøre; men hvis man spørger anlægsgartnerne, er der en sammenhæng. De har alle travlt på grund af netop de to elementer. Det er budskabet fra Marco Kjærgaard, der er formand for Københavnskredsen af Danske Anlægsgartnere.

Tekst: Peter Djurup
Foto. Ricky John Molloy

Denne artikel blev bragt i MESTER19, februar 2022.

Marco Kjærgaard blev valgt til posten som kredsformand i 2020, men han har siddet i bestyrelsen i mange år. Engagementet i sit fag har han fået med sig fra sin læremester Kaj, som han kom i lære hos, da han var 16 år.

”Min gamle læremester var medlem af Danske Anlægsgartnere. Han sagde, at jeg skulle melde mig ind, fordi de altid kan hjælpe, hvis man har spørgsmål til noget. Så for 10-11 år siden manglede der en suppleant i bestyrelsen, og så blev jeg hængende og er nu blevet formand i København. Jeg har altid fået god hjælp i foreningen, og det vil jeg arbejde for, at vi fortsat giver, ikke mindst til små og mellemstore medlemmer. Og så vil jeg arbejde for at tiltrække flere elever til branchen. Det er et kæmpe problem for os alle,” siger Marco Kjærgaard, der selv har udlært 12 elever i sin tid som selvstændig, og altid har elever.

Gang i de private haver

Han driver sin virksomhed i Humlebæk, der på alle måder er hans hjemmebane. Han er født og opvokset i området, var i lære i Hørsholm, og da han blev selvstændig efter sin læretid, blev det med udgangspunkt i det nordsjællandske. Det er også her, at mange af hans kunder er. Marco Kjærgaard og hans omkring 20 medarbejdere arbejder primært for private med at anlægge og vedligeholde haver. Et område der vokser meget i denne tid. Ikke kun for Marcos virksomhed, men for branchen generelt.

”For i privatsegmentet har kunderne fået øjnene op for deres have. Folk har siddet meget hjemme i det sidste halvandet års tid og har set, at deres have har brug for, at der skal gøres noget. Mange har fået det nye køkken, og derfor er turen kommet til haven, og det har været godt for branchen,” siger Marco Kjærgaard, der selv har haft ekstra travlt, efter at mange blev sendt hjem.

Det er en fordel for anlægsgartnerne, at de arbejder udendørs, så de har ikke selv været ramt at hjemsendelser på samme måde som de mange med kontorarbejde.

Klimaprojekter til både offentlige og private

Når det gælder de offentlige kunder, fylder klimatilpasningsprojekterne meget i branchen. Virksomheder som Ebbe Dalsgaard A/S og mange andre anlægsgartnervirksomheder har travlt med at sikre byerne mod skybrud ved at lede vandet væk fra kloakkerne og skabe grønne løsninger med nedsivning af vand, som samtidig gør områderne flotte og grønne.

Hos de private kunder bliver der også indarbejdet skybrudssikring, når nye huse bliver bygget, og nye haver bliver anlagt.

”Vi er blandt andet begyndt at grave tanke ned i jorden, hvor vi opsamler regnvand frem for at lede det ned i kloakken. Så kan vandet bruges til at vande med, hvilket der er meget brug for, når vi anlægger helt nye haver. Samtidig er kunden sikret mod problemer ved de store skybrud, som vi har set, og som vi jo får flere af i fremtiden,” siger Marco Kjærgaard.

Sammen med sine medarbejdere arbejder han hele tiden på at skabe nye løsninger, blandt andet til nedsivning af vand.

”Vi er lige ved at afslutte en opgave, hvor dele af belægningen er trædebregner, så det både bliver grønt og kan aflede vandet. Vi bruger tid på at finde nye løsninger og sætte en ny trend. Vi skal gribe om den grønne omstilling og prøve nye løsninger, og vi forklarer gerne kunderne, når vi har et nyt forslag til at få mere grønt ind, og det bliver mere vildt.

Vild med vilje

For det vilde look er noget, der efterspørges til både offentlige projekter og private haver.

”Vi er blevet mere bevidste om, at vi skal gøre tingene mere vildt med vilje. Det smitter også af på de offentlige opgaver; der må godt stå ukrudt. Man kan sagtens lave et vildt staudebed med forskellige græsarter. Det udfordrer os som gartnere og gør arbejdet endnu mere spændende. Det er med til at styrke anlægsbranchen, at mange har mere fokus på det håndgribelige og det synlige i haver og naturområder. Derfor er det nu, vi skal gøre opmærksom på os selv og vise, at det er vores tid de næste år,” siger Marco Kjærgaard.

Arbejdet i branchen har i mange år været fokuseret på det mere industrielle med det såkaldte grå arbejde som anlæg af indkørsler, terrasser, fortove etc.

”Tidligere skulle der være store belægningsflader, når man byggede nyt. Nu skal der være mere at se på end en græsplæne og en trampolin. Folk vil have mere diversitet og mere grønt, og hvis man planter til med de rigtige planter, kræver det ikke meget vedligeholdelse,” siger Marco Kjærgaard.

På planteskole i weekenden

Det er det grønne arbejde, som Marco Kjærgaard bedst kan lide. Han lærte mest om det grå i sin læretid, men i weekenderne havde han arbejde på en planteskole for at lære mere om planter og det grønne i det hele taget. Den interesse har stor betydning for fordelingen af opgaver i virksomheden.

Marco Kjærgaard skønner, at den generelle fordeling mellem det grå og grønne arbejde i branchen i dag er 60 procent gråt og 40 grønt. Men der er en tendens til, at der kommer mere grønt ind på de enkelte opgaver, og i hans egen virksomhed er 70 procent af opgaverne grønne.

Ud til kunderne

Et andet område, hvor Marco Kjærgaards virksomhed skiller sig ud, er på kønsfordelingen blandt de ansatte.

”I min virksomhed er der flere kvinder end mænd. Alt er blevet mere maskinelt, og det gør, at maskinerne tager sig af det tungeste arbejde. Samtidig er der blevet større interesse fra kvinder, fordi vi har flest grønne opgaver. Det gælder i øvrigt ikke kun hos os, men også hos andre i faget. Det er godt, at vi er mere ligeligt fordelt kvinder og mænd; både i forhold til samarbejdet internt, men også fordi de kvindelige medarbejdere er rigtigt gode til den daglige kommunikation med vores kunder. De er bedre til at drikke en kop kaffe med kunderne og vende forskellige spørgsmål end de fleste mænd,” siger Marco Kjærgaard, som også selv er ude hos kunderne hver uge.

”Vi har alle meget kontakt med vores kunder, og jeg skal skynde mig at sige, at mine mandlige ansatte også er gode til at tale med kunderne, hvilket er vigtigt, da vi har mange kunder, vi kommer hos hver uge. Derfor får vi generelt et tæt kundeforhold, og fordi de også gerne vil tale med mig, er jeg selv typisk ude og arbejde hos kunderne tre dage om ugen,” siger Marco Kjærgaard.

Han elsker det udendørs arbejde, og derfor har han ansat en person på kontoret, så han selv kan komme ud og få jord under neglene.

Anlægsgartneren sikrer byen
mod skybrud

Søren Dalsgaard er direktør og medejer af anlægsgartnervirksomheden Ebbe Dalsgaard.
Læs artiklen her