Anlægsgartneren sikrer byen mod skybrud

De store vandmængder, der rammer os, når himlen åbner sig og giver skybrud, er et stort problem. For kloakkerne er ikke bygget til de store vandmængder. Men det er der råd for. Søren Dalsgaard og hans folk i Ebbe Dalsgaard A/S er i fuld gang med at klimasikre store områder. Blandt andet i Sydhavnen, hvor et stort projekt er i fuld gang.

Tekst: Peter Djurup
Foto: Ricky John Molloy

Denne artikel blev bragt i MESTER19, februar 2022.

Vi er i det, der kaldes Karens Minde Aksen, et stort område, der går ud fra kulturhuset Karens Minde og løber en kilometer gennem et beboelsesområde. Der er allerede gravet et stort hul, hvor regnvandet skal føres ned i stedet for at ende i kloakken. Herfra bliver vandet ledt videre i store rør og ender i en å, der er anlagt for at tage de kommende vandmængder.

Hele projektet gik i gang i august 2021 og skal være klar til aflevering til kommunen i december 2022.

Yellow Brick Road i Sydhavnen

Men én ting er, hvad der sker under jorden, en anden er, hvordan området vil tage sig ud, når det er færdigt. Midt mellem de store træer er tre anlægsgartnere i fuld gang med at anlægge en snoet sti, der skal gå gennem hele området og ende ved åen. Man kan allerede se konturerne af den, og de gule klinker, der skal lægges, leder tankerne hen på ”The Yellow Brick Road” fra musicalen ”Troldmanden fra Oz”. Udsigten fra de gule etageejendomme bliver god, når det samlede anlæg står færdigt.

”Vi anlægger det hele i bløde linjer. Det passer ind i området og med den gule klinkegang, som snor sig mellem de gamle træer. Dem passer vi meget på, og derfor er de lige nu indhegnede, for de skal for alt i verden bevares. Kommunen er med god grund øm om sine træer, og som anlægsgartnere ved vi, hvordan vi sikrer, at der ikke sker dem noget, mens vi er i gang med projektet,” siger Søren Dalsgaard, der er 2. generation i Ebbe Dalsgaard A/S.

Ebbe Dalsgaard grundlagde anlægsgartnervirksomheden, og Søren Dalsgaard er i dag direktør og medejer af virksomheden. Han er, i modsætning til sin far, ikke uddannet anlægsgartner, men er ingeniør. Han har arbejdet i virksomheden i 12 år, og det er fortsat anlægsgartnerhåndværket, der er kernen i virksomheden.

 

Læs også:

Det grønne boomer

Det grønne er vigtigt i klimasikringen

”Jeg har arbejdet med det grønne fra barnsben, hvor min far tog mig med på arbejde, og derfor har jeg lært faget at kende. Jeg ved, hvad der skal til, og kender de fordele, vi har som anlægsgartnere, når det gælder opgaver som klimasikring. Her er det blandt andet vigtigt for en kunde som Københavns Kommune, at der bliver passet godt på de bestående træer og planter, så de bliver bevaret og bliver tænkt ind i det nye, vi anlægger, når vi laver et projekt som det her,” siger Søren Dalsgaard.

Det er ikke tilfældigt, at mange anlægsgartnervirksomheder i disse år er i fuld gang med klimasikringsprojekter både i København og andre byer. For netop det grønne udtryk i det synlige slutresultat af projekterne er vigtigt for de kommuner, der sætter projekterne i gang.

”En af vores styrker er, at vi kan lave arbejdet både under og over jorden. Under jorden sikrer vi vandopsamling og vandafledning, over jorden er vi eksperter i det grønne. Vi anlægger områderne, så de tager sig godt ud med det grønne og naturlige og passer ind i omgivelserne,” siger Søren Dalsgaard.

Netop det grønne er en vigtig del af klimatilpasningen, når det gælder træer og alt det, man kan se over jorden.

”Det kræver stor ekspertise at lægge så mange kvadratmeter klinker, som vi gør på det her store område ved Karens Minde Aksen med den snoede gule sti med græs udenom og mellem de gamle træer. Det er ikke hvem som helst, der kan det, og derfor har vi som anlægsgartnere en stor fordel i forhold til opgaver som denne og andre lignende i Københavns Kommune, hvor netop det endelige udtryk er vigtigt. Og et projekt som det her er langt sjovere end at lægge kilometervis af cykelstier,” siger Søren Dalsgaard.

Mange klimaprojekter

Projektet i Sydhavnen er blot et af mange projekter, der er i gang i Københavns Kommune for at sikre mod det store skybrud. Senest har Søren Dalsgaard og hans medarbejdere været i gang ved Sankt Kjelds Plads på Østerbro, og nu er turen kommet til Sydhavnen.

”Klimasikringen er det der fylder mest for os i øjeblikket, og den vil formentlig også fylde meget i fremtiden. Der er stor fokus på det i kommunen, og projekterne inddrager altid byrumsudviklingen, så det ikke kun går ud på at lede vandet væk fra kloakkerne, men også på at skabe flotte byrum med grøn natur og anlæg, der passer ind i området. Derfor ligger projekterne meget naturligt til os som anlægsgartnere.

Heste langs åen

Den lange snoede klinkegang bliver omkring en kilometer lang og skal ende ude i den kommende å. Herfra skal vandet sluses væk via store rør i jorden. På den måde er beboelsesområdet sikret mod oversvømmelse i en periode på op til 100 år.

Området med åen støder op til en fritidsklub med heste. Her skal bygges en bro, og på det kommende grønne areal langs åen skal hestene græsse. På den måde er området integreret i det bestående, og den grønne helhed er tænkt ind.

Kommunikation med borgerne

I forbindelse med store projekter som Karens Minde Aksen er der mange naboer og samarbejdspartnere, som Søren Dalsgaard og hans medarbejdere skal samarbejde og kommunikere med. Fritidsklubben er et eksempel, hvor de oprindelige folde til hestene er midlertidigt nedlagt, mens arbejdet står på, men hvor der i den endelige plan bliver etableret nye folde, som bliver en del af det nyanlagte naturområde.

”Når man laver store byggeprojekter som det her i Københavns Kommune, er der mange interessenter, man skal tage hensyn til og inddrage. Både kommunens medarbejdere, og ikke mindst borgere og trafikanter og, for det her projekts vedkommende, fritidsklubben og kulturhuset, som ligger lige op ad arealet, hvor vi arbejder. Derfor har vi løbende dialog med både beboerne, der bor langs arealet, og med fritidsklubben og kulturhuset, så de ved, hvad der foregår, og hvordan projektet skrider frem,” siger Søren Dalsgaard.

Processen fra før den første gravemaskine satte grabben i jorden, til det hele endelig bliver afleveret til kommunen, tager næsten to år og kan i perioden ikke undgå at have en betydning for dagligdagen for alle naboer. Både de professionelle og de private beboere. Derfor er det en vigtig opgave at informere og tale med naboerne.

Det største projekt til dato

Søren Dalsgaard og hans medarbejdere er vant til at styre og gennemføre store projekter, og virksomheden er fuldt gearet til mange flere klimasikringsopgaver. Når de løser opgaver som den i Sydhavnen, supplerer de deres faste medarbejdere med både maskiner og ekstra medarbejdere udefra. Men der er også behov for at øge den faste medarbejderstab; dog ikke for enhver pris.

”Det er en stor opgave for os. Nok det største projekt vi har lavet hidtil. Vi er ca. 40 mennesker i virksomheden, og derudover lejer vi maskiner og ekstra mandskab ind. Vi mander lidt op i øjeblikket, for vi har travlt. Men vi skal helst ikke være så mange flere, for vi vil stadig gerne have en størrelse, hvor alle kender alle,” siger Søren Dalsgaard.

På projektet ved Karens Minde Aksen er der konstant 10-15 mennesker i gang, og der er meget logistik og koordinering. Projektet styres af en fast projektleder, og derudover er Søren Dalsgaard selv med på projektet mere eller mindre døgnet rundt.

”Jeg er herude flere gange om ugen og styrer derudover dagligt projektet sammen med projektlederen, så der går en del timer om ugen. Det er et spændende projekt, som alle involverede synes er sjovt at være med til at udføre. Så det er absolut sjovt at gå på arbejde her hos os,” siger Søren Dalsgaard.

Fakta om Ebbe Dalsgaard A/S

Ebbe Dalsgaard blev i begyndelsen af 1970’erne selvstændig anlægsgartner. Efter et par år som selvstændig stiftede han i 1980 virksomheden Ebbe Dalsgaard A/S. Den løser opgaver som oprettelse af byrum, aktivitetsrum og haveanlæg, naturgenopretning samt klimatilpasning, kloakarbejder og belægningsarbejder.

Kunderne er primært kommuner, regioner og boligforeninger. Men der bliver også løst opgaver for virksomheder og private, med alt fra ideoplæg til praktisk udførelse af planerne for deres udearealer.

Ebbe Dalsgaard selv er fortsat administrerende direktør, mens Søren Dalsgaard er medejer og direktør i virksomheden.

Du kan blive en del
af noget større

Brænder du også for dit håndværk? Så meld dig ind i Håndværkerforeningen og bliv en del af det største tværfaglige erhvervsnetværk i Hovedstaden
Se hvad du kan blive en del af