Den digitale smed

Hos Ebbes Kleinsmedie er hele produktionsprocessen blevet digitaliseret. Der er ikke meget hammer og ambolt at spore på værkstedet. Til gengæld er der maskiner, computerskærme og tablets. Produktionsprocessen er nemlig helt digitaliseret.

Artiklen er del af MESTERs tema om teknologi i håndværket.
Find alle artiklerne her

Tekst: Peter Djurup
Foto: Rie Neuchs

Denne artikel blev bragt i MESTER15, april 2021.

Ebbes Kleinsmedie fremstiller elevatortårne og skakter til bestående byggerier, der skal have installeret elevatorer. Omkring 80 procent af det, virksomheden producerer, er til elevatorindustrien. Oprindeligt var det en klassisk smedje, som Steen Carmel overtog fra sin far. Steen har været i virksomheden i 30 år, og i de seneste 10 år, hvor han har ejet virksomheden, er teknologien lidt efter lidt flyttet ind.

Alle processer er digitaliseret

”I dag er alle vores maskiner computerstyrede CNC-maskiner, som skal programmeres. Vi har laserskærere og svejserobotter, og i alle vores tre haller er der tablets på de faste arbejdspladser, hvor vi kan arbejde med de enkelte opgaver og registrere, hvad vi laver på den enkelte opgave. Hele processen fra en ordre kommer ind, til den er færdigleveret og faktureret, er digitaliseret,” siger Steen Carmel.

”Vi bruger vores telefoner til registrering af ordrer. Så snart en ordre er inde i vores system, bliver tegninger, beskrivelser af opgaven, tidsforbrug, og hvem der har med opgaven at gøre, registreret, og dermed kan alle nemt tilgå en opgave. Når en af vores folk er ude i byen og lave en opmåling hos en kunde, kan de se det på værkstedet og begynde at udføre opgaven. Det betyder, at vi kan løse en opgave fra den ene dag til den anden, hvor det tidligere med manuelle tegninger og processer tog 3-4 dage. Det gør os langt mere effektive og giver alle et bedre overblik over arbejdet,” siger Steen Carmel.

Et helt konkret eksempel på, at teknologien har effektiviseret arbejdet hos Ebbes Kleinsmedie, er virksomhedens svejserobot, som programmeres og derefter klarer svejsningen selv.

”Ved at bruge svejserobotten sparer vi 37 timer på en opgave, i forhold til hvad det ville tage som manuelt arbejde. Det betyder, at vi får frigjort tid til andre opgaver og samtidig slipper for en del ensidigt, gentaget arbejde, som der var meget af i faget tidligere,” siger Steen Carmel.

Fra timesedler til tablets

Digitaliseringen er ikke sket fra den ene dag til den anden, men har over tid afløst fysiske arbejdssedler, manuelle tegninger og håndsmedede projekter. I dag er hele arbejdsflowet blevet papirløst, og det giver Steen Carmel bedre overblik over virksomhedens opgaver og mulighed for at fokusere på nye projekter.

”Før i tiden skrev jeg alt i hånden, og medarbejderne lavede timesedler. I dag foregår al registrering på tablets og telefoner, og selv om vi er gået fra at være 15 til nu 25 medarbejdere, har vi stadig kun en på kontoret udover mig. Digitaliseringen har ikke givet færre arbejdspladser, den har blot ændret vores måde at arbejde på og gjort os mere effektive,” siger Steen Carmel.

”Dengang jeg begyndte i lære, var der også maskiner. Men de er blevet forædlet, og der er kommet teknologi og hjælpemidler til siden. Der sker hele tiden en forædling af værktøj og teknologi, og det gør faget endnu mere attraktivt og spændende og langt mindre fysisk hårdt end tidligere. Vi arbejder for eksempel med CAD-teknologi, hvor man tegner på computeren, og som giver fræsemaskinerne besked på, hvad de skal lave. Så det, vi tegner, kommer direkte ud af maskinen. Ofte får vi en tegning fra kunden i CAD, og så skal vi blot sørge for, at maskinen løser opgaven,” siger Steen Carmel.

Dygtige håndværkere er vigtigt

Den digitale smedje kræver, at man skal kunne bruge en computer, da det er her, man tegner og beregner opgaverne og programmerer maskinerne, der skal udføre dem. Men det betyder ikke, at håndværket er væk.

”Du skal også være en dygtig håndværker for at kunne udføre opgaverne. Det er ikke nok at kunne tjene computeren og maskinerne. Du skal vide, hvad du laver, for maskinen gør kun det, du beder den om. Så derfor er det vigtigt at mestre smedehåndværket. For at blive en god smed skal du have lyst til og kunne lære. Du behøver ikke være ekspert i metal eller computere, men du skal være interesseret i at lære det,” siger Steen Carmel.

Smedefaget har historisk været et fysisk hårdt fag med tunge løft. Men teknologien har været med til at gøre faget lettere i forhold til det fysiske arbejde. Det betyder også, at smedefaget er blevet åbent for flere.

Indstillet til pris

Digitaliseringen af Ebbes Kleinsmedie har medvirket til, at virksomheden i 2020 blev indstillet til Årets Digitale SMV:Omstilling under Erhvervsministeriet. Virksomheden var blandt de tre finalister, men vandt desværre ikke prisen.

Ebbes Kleinsmedie med Steen Carmel i spidsen er involveret i flere digitaliseringsprojekter og er også en af de virksomheder, der er blevet brugt som case i forbindelse med lanceringen af DI’s nye digitale taskforce, som blev lanceret i marts med en række af Danmarks største virksomheder i front. Taskforcen skal komme med konkrete forslag til Danmarks digitale udvikling, som løbende vil blive præsenteret for regeringen som indspark til Danmarks kommende digitaliseringsstrategi.