Cirkelmurerne

Det kræver sin murer at mure rundt, men det er også en kærkommen, faglig udfordring. HOFOR opfører i disse måneder en ny spildevandspumpestation tegnet af C.F. Møller Architects – med to 26 meter høje tryktårne som vartegn.

Det er en af den slags bygninger, der bare skal tjene et praktisk formål, og som vel næppe behøver at gøre noget væsen af sig. Så hvorfor al den umage?

Men HOFOR’s kommende spildevandspumpestation ved Kløvermarken – det største anlæg til indsamling af spildevand af sin art i Danmark – er en overordentlig synlig bygning, den kan og skal holde i mange år, og både kommune og bygherre efterspørger høj kvalitet. Endelig ansporer funktionskravene til dygtig arkitektur; en arkitektur, som tegnestuen C.F. Møller står bag. Særlig monumentale er de to tryktårne, der i disse måneder rejser sig 24 meter over jorden. Tårnene rummer en betonkonstruktion, der starter hele 11 meter under jorden. Ved at udligne trykket i rørerne skal konstruktionen sikre imod eksplosioner i tilfælde af, at det omfattende anlæg skal genstartes. Tårnene er beklædt med røde tegl.

RUND SUMP
Tårnenes cirkelform er inspireret af den underliggende, runde pumpesump, omkring hvilken to kamre tager imod og videresender spildevandet ud til rensningsanlægget på Lynetten, tre en halv kilometer væk. Det cirkulære udtryk har arkitekten ladet gå igen i hele byggeriet; selv dørene er udført med en runding. Det har skabt udfordringer for både betonentreprenør og murerfirma, men har også gjort pumpestationen til en opgave, som både hovedentreprenøren M.T. Højgaard og fagentreprenørerne gerne sætter på deres CV. Her har skullet benyttes god gammel matematik for at beregne dimensioner og profiler, og stort set alle betonelementer er in situstøbt; »alt undtagen de færdige filigran-dæk,« som projektchef fra M.T. Højgaard, Khaled Ghizzani, forklarer. MTH har for det meste selv stået for støbearbejdet, der har skullet leve op til særlige tolerancer for at sikre tæthed – hvilket til Khaled Ghizzanis tydelige tilfredshed er lykkedes. For mureren er det altid »sjovt, udfordrende og en ære« at mure rundt, som konduktør Lars Forsmark Larsen, firmaet Murermester J. Ole Pedersen A/S – eller bare JOP – udtrykker det:

»Det er lidt mere udfordrende at beregne mængder ved rundt end ved traditionelt, firkantet byggeri, og vores murere kan af naturlige grunde ikke mure efter en udspændt snor. De tager i stedet mål efter skinner i aluminium specielt udmålt og fremstillet til dette projekt. Til gengæld kræver det væsentligt større snilde at få det samme overblik over, hvad de foretager sig, som når de arbejder efter snoren, fordi de ikke kan se bag om aluminiumsskinnen. Så det kræver en del mere tålmodighed og præcision end at mure efter en traditionelt murersnor.«

Firmaet har igennem byggeperioden haft mellem fem og otte mand på pladsen.

JOP A/S har måske ikke ligefrem specialiseret sig i at mure rundt, men har dog en vis erfaring fra byggerier som blandt andre det ikoniske, 42 meter høje Trafiktårn på Kalvebod Brygge bare få kilometer herfra og det ikke mindre ikoniske Bispebjerg Bakke, der i sin tid blev konciperet af billedhuggeren Bjørn Nørgaard.

RØD STEN OG GRØNT TAG
Idet den arkitektoniske intention har været, at byggeriet skal falde ind med omgivelserne, er valgt en rød sten, Randers Tegls blødstrøgne Classica RT 483. Stenene chancerer naturligt, hvilket giver dette typiske farvespil, vi også finder på omkringliggende facader. Som forbandt er valgt krydsforbandt; altså én række udført med halve sten den næste med hele, i fagsproget betegnet som henholdsvis kopper og løbere.

Højtboende naboer kan desuden glæde sig over bygningens grønne tag – udtænkt som et bidrag til realiseringen af den CO2-neutrale hovedstad.

Det nye anlæg, der ventes idriftsat senest i 2019, afløser den gamle pumpestation, der blev opført i 1901. Baggrunden for nybyggeriet var en analyse, der fastslog, at det ikke var fysisk muligt at foretage en renovering af det gamle anlæg – ikke at det var blevet for lille. Kapaciteten er derfor den samme, fortæller Kaper Gottlieb Heinicke, projektleder og HOFOR’s repræsentant på pladsen.

Projekteringen blev indledt i 2012, gravearbejdet i 2015 og byggearbejdet i maj 2016.

HOFOR er bygherre sammen med Frederiksberg Kommune, og anlægget skal tage imod spildevand fra tre kommuner: Frederiksberg, København og helt ude fra Gentofte.