Danmark er
godt håndværk

I 2016 indstillede Håndværkerforeningen sammen med en lang række organisationer, meningsdannere, kulturpersoner og håndværkere HÅNDVÆRK til Danmarkskanonen.

Hvis man tænker over, hvad Danmark er berømt for i den store verden, så er det ikke mindst alle de produkter, der udspringer af vores fornemme håndværkstradition. Tænk bare på møbelkunst, madkunst, tekstil, mode, design i bred forstand, keramik, arkitektur, byggestil, byggekvalitet og meget mere.

Mere end 1 mio. danskere har en håndværks- eller erhvervsfaglig uddannelse, og håndværket har sat et afgørende præg på det danske samfund. Bare prøv at forestille dig en verden uden håndværkere; Ingen huse, ingen veje, ingen elektronik, intet tøj og ingen mad. Håndværkerens produkter er så integreret i vores samfund, at vi ofte helt glemmer, at de er forudsætningen for vores daglige tilværelse.

Det er synergien mellem håndværk og viden, der skaber fremdrift i et samfund – innovation vokser ud af produktion; Nytænkning, design og udvikling er afhængig af, at nogen kender materialerne og kan forme tingene. Derfor har vi både brug for dygtige forskere og kreative sjæle til at finde nye muligheder og sætte nye vinkler på problemstillinger. Men vi har også brug for dygtige håndværkere til at omsætte vidtløftige tanker til praksis.

Håndværkeren forædler materialer og skaber på den måde værdi for medarbejdere, kunder og samfund. Værdier som kvalitet, omhu, reparerbarhed og robusthed er bærende for håndværket.

Håndværk er formodentlig den ældste metode til at videregive læring og viden. Håndværk er baseret på tidligere generationers værdier, erfaringer og teknikker, der er opøvet og lært gennem mange generationer – og som stadig udvikles og forfines. I håndværk ligger gentagelsen og dermed øvelsen mod det perfekte.

Derfor indstiller vi hermed HÅNDVÆRK til Danmarkskanonen.