Videnscenter skal bringe de klassiske håndværk ind i den digitale tidsalder

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur er et af 10 nationale videnscentre, der arbejder med at udvikle og formidle viden om erhvervsuddannelserne. De 10 videnscentre stiller deres viden til rådighed for undervisere på erhvervsskolerne gennem et fælles læringsunivers på internettet, hvor underviserne frit kan downloade undervisningsmateriale og få inspiration til deres undervisning.

Tekst: Jakob Bo Andersen
Foto: Pressefoto / Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur

Denne artikel blev bragt i MESTER22, september 2022.

Palle Demant

Et af de centrale arbejdsområder for Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur er at udvikle nye digitale undervisningsforløb og digitale læringsformer inden for de klassiske håndværksfag.

”Det er en stor del af vores opgave at bringe de klassiske håndværksfag ind i den digitale tidsalder. Det gør vi blandt andet ved at sammensætte forskellige undervisningsforløb og læringspakker med og om digitale læringsteknologier, som vi tilbyder til erhvervsskolerne og underviserne,” fortæller Palle Demant fra Videnscenteret.

Lav en byggetegning om til augmented reality

En af de læringsteknologier, som Videnscenteret præsenterer erhvervsskoleeleverne for, er augmented reality. Det sker blandt andet gennem et undervisningsforløb, hvor eleverne skal designe og bygge et såkaldt Tiny House.

”Eleverne får udleveret en byggetegning, som de først skal tegne i 3D og, senere i forløbet, modellere til augmented reality. Augmented reality er en rigtig god teknologi til at visualisere det færdige produkt, fordi man kan ’gå rundt i’ sit design via et digitalt lag. Bagefter skal eleverne blandt andet bruge augmented reality-modellen til selv at færdigdesigne deres byggeprojekt,” fortæller Palle Demant.

Når eleverne har modelleret tegningen i augmented reality skal de også 3D-printe deres design, inden de går i gang med produktionen af selve produktet.

”Forløbet er en videreudvikling af et af vores andre undervisningsforløb, hvor fokus meget er på at bringe håndværkerlærlinge og arkitektstuderende sammen. Det gør vi stadigvæk, men nu har vi tilføjet de digitale teknologier, så eleverne også lærer at bruge dem i en byggeproces,” fortæller Palle Demant.

Instruksvideoer løfter undervisningen

Videnscenteret arbejder også i høj grad med video-teknologi som supplement til undervisningen. Videnscenteret har udviklet flere forløb med instruktionsvideoer, som eleverne kan se før, under og efter undervisningen.

Et af forløbene er målrettet tømreruddannelsen og består af 28 korte instruktionsfilm, hvor en faglærer introducerer eleverne for emner inden for tømrerfaget. De 28 instruktionsfilm er samlet i ’Tømrerhuset’, som er en hjemmeside med et billede af et hus, hvor der er indsat link til hver enkelt video, dér hvor den hører til. Så hvis man for eksempel vil høre om tagkonstruktioner, skal man klikke på det video-link, der er placeret i husets tag.

Et andet tilsvarende undervisningsforløb er målrettet rørlæggeruddannelsen.

”I forhold til undervisning kan video noget helt andet end skriftligt materiale, og eleverne er i høj grad vant til at søge viden og information på YouTube. I min aldersgruppe vil man nok hive en bog frem fra tasken, hvis man sidder i toget på vej til skole og lige skal forberede det sidste. Men for de unge i dag er det helt naturligt at gå på YouTube og finde en video, der forklarer tingene,” siger Palle Demant.

Efter at undervisningsforløbet blev præsenteret i 2019, har Center for Ungdomsforskning gennemført en undersøgelse af, hvad undervisere og elever synes om forløbet. Resultatet viser, at langt de fleste synes, at det er en god idé med instruktionsfilm på uddannelsen.

To grupper af elever

Videnscenterets medarbejdere er også selv ude på erhvervsskolerne og undervise, og her møder de typisk to typer af elever: Dem der er vant til teknologi, og dem der ikke er.

”Vi ser at mange elever bliver tændte og motiverede af at arbejde med de forskellige digitale læringsteknologier, og som hurtigt er selvkørende og godt i gang. Men vi ser også en gruppe, som ikke er lige så stærke til det digitale. Her er kunsten at få dem godt i gang og give dem den der ahaoplevelse, at selvom det måske drillede i starten, så kan de godt se idéen med at bruge teknologien,” fortæller Palle Demant.

”Vores mål er ikke, at eleverne skal kunne alt, men at de får mulighed for at snuse til forskellige teknologier. På den måde får de en grundlæggende forståelse af forskellige teknologier, som de kan trække på, når de møder det ude på arbejdspladsen,” slutter Palle Demant.

 

Fakta:

Videnscenteret ’bor’ hos NEXT Uddannelse København og har fokus på følgende uddannelser: Tømrer, murer, snedker, struktør, industritekniker, guld- og sølvsmed, værktøjsmager og teknisk designer.

Tilbage til temaet