Vælg kvinderne til

Man behøver ikke at være stor for at skabe plads til alle i sin virksomhed. Det opsummerer ret præcist Tømrerlaugets oldermand Michael Bach Sørensens budskab når det handler om hvordan man som håndværksvirksomhed kan sikre at der er plads til kvinder.

Tekst: Peter Djurup
Foto: Rie Neuchs

Denne artikel blev bragt i MESTER28, november 2023

Michael Bach Sørensen er oldermand for Københavns Tømrerlaug, og han har derudover stor erfaring med lærlinge fra sin dagligdag som afdelingschef og lærlingeansvarlig hos Jakon A/S. Michael Bach Sørensen er en stor fortaler for at få flere kvinder ind i tømrerfaget, blandt andet fordi det er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

”Kvinderne giver et supergodt løft til omgangsformen og arbejdsmiljøet i virksomheden. De kommer typisk med et fint karakterblad, og så er de også en lille smule mere kvalitetsorienterede, og har mere fokus på finish i deres arbejde. Derfor er der god grund til at forsøge at få flere kvinder ind i vores fag,” siger Michael Bach Sørensen, som ikke har hørt om virksomheder der vælger kvinder fra.

”Der er ingen grund til at vælge kvinderne fra. Tværtimod,” siger Michael Bach Sørensen.

Dialog med lærlinge

Fra sin egen dagligdag har han god erfaring med at have kvindelige lærlinge. Og på den baggrund giver han sine erfaringer videre her. Michael Bach Sørensen ansætter alle virksomhedens lærlinge, og er med til at sørge for at alt forløber godt gennem hele uddannelsesforløbet, i tæt samarbejde med de udpegede mestersvende der har den daglige kontakt med den enkelte lærling og er ”buddy” for lærlingen. Selvfølgelig i tæt samarbejde med de enkelte afdelingschefer og mestre i virksomheden.

”Jeg er den overordnede ansvarlige for at ansætte lærlinge i virksomheden, og hver lærling får en mestersvend og en mester der står for deres daglige uddannelse. Mestersvenden er en ”buddy” for lærlingen og har den daglige dialog, mens jeg er sikkerhedsventil og mentor for alle lærlinge,” siger Michael Bach Sørensen.

Jakon-ånden

På hans opslagstavle hænger en figur der viser virksomhedens værdier, og her er der særligt tre af værdierne der er vigtige for arbejdsmiljøet i virksomheden.

”Vi er pragmatiske, ordentlige og drager omsorg for vores medarbejdere. Det betyder blandt andet at vi er rummelige og tager individuelle hensyn. Vi møder mennesker i øjenhøjde og vil gerne finde de rigtige løsninger der passer til vores medarbejdere. Det betyder blandt andet at vi inddrager vores kvindelige medarbejdere i hvordan de kan føle sig trygge i dagligdagen. I forhold til omklædning får de tid før, under eller efter arbejdet. Alt efter hvad der passer dem. Vi sørger for at der er faciliteter til dem, men de fleste vil ikke have noget specielt,” siger Michael Bach Sørensen.

Omklædningsfaciliteter er kun en lille del af det der skaber et godt arbejdsmiljø. En anden ting er hvordan man taler til hinanden på arbejdspladsen og i skurvognen.

”Den største udfordring kan være den gode tone. Der kan godt være nogle der er lidt for fokuserede på arbejdet, særligt når det er akkordarbejde. Det kan gøre at svendene glemmer lærlingene og skærer dem af fordi de kun fokuserer på at løse deres opgave. Det gælder ikke kun de kvindelige lærlinge, men alle, og det er noget vi arbejder med at huske alle på: Selv om der er travlt, skal vi tale ordentligt til hinanden i alle situationer,” siger Michael Bach Sørensen.

Kvinder hjælper på den gode omgangsform

Det at have både kvinder og mænd ansat i virksomheden har en positiv effekt på omgangsformen i dagligdagen, og derfor vil Jakon meget gerne have flere kvinder ind i håndværksfagene.

”Vi vil gerne være åbne for alle i faget og have alle ind. Vores erfaring er at kvindelige medarbejdere har en større ro i deres arbejde, og at tonen skifter leje når der både er kvinder og mænd på byggepladsen. Derfor er det med til at forstærke den gode tone at have kvindelige ansatte,” siger Michael Bach Sørensen og understreger at kvinderne sagtens kan være hurtige i replikken og ikke bare er stille.

Jakon vil meget gerne have flere kvinder ind i virksomheden, men der er desværre ikke mange kvindelige ansøgere når virksomheden er på jagt efter nye lærlinge. Sidste gang var der kun to kvinder ud af 80 ansøgere, og virksomheden har lige nu to kvindelige lærlinge ud af 41, og man har lige udlært en af de otte der netop har været til svendeprøve. Men fra Michael Bach Sørensen er opfordringen klar: Kvinder kan sagtens blive tømrere og løse de samme opgaver som mænd.

”Det er ikke muskler og størrelse det kommer an på. Her er der ikke nogen, der løfter noget alene, for vi har hjælpemidler til at bære og løfte. Arbejdsmiljøet er en stor del af, at det ikke er et problem at have kvinder i dag. Det handler om planlægning og logistik, mere end om at man skal skynde sig eller bære tunge ting,” siger Michael Bach Sørensen.

Han vil meget gerne have flere ansøgninger fra kvinder der vil være tømrere, så han håber på flere når han til januar skal ansætte 3-5 nye lærlinge.

Har du talt med din lærling i dag?

Det er vigtigt for Jakon at deres lærlinge udvikler sig og bliver dygtige håndværkere, og lige så vigtigt at alle har det godt når de går på arbejde. Det er mestersvenden der skal sikre det i den travle dagligdag, og det er ikke tilfældigt hvordan det foregår.

Jakon har beskrevet retningslinjerne for en mestersvend i et oplæg, og hver mestersvend har en eller max to lærlinge at tage sig af. Det gør at der er tid til at have en løbende dialog om hvordan det går.

”Vi har beskrevet hvad retningslinjerne er for mestersvendene. så de ved hvad der ligger i opgaven. De skal rådgive og vejlede lærlingen og sikre at alt går godt. Det er også mestersvenden der støtter og medvirker til udfyldelsen af lærlingens logbog. Hvis mestersvenden ikke er sammen med lærlingen i løbet af en arbejdsperiode, skal han ringe og høre hvordan det går. Det samme gælder de mestre der har lærlinge i deres afdelinger. De skal også løbende sørge for at følge med i hvordan lærlingene har det og hvad de laver. Det er vigtigt at huske at anerkende deres arbejde, og jeg minder jævnligt mestrene om det hvis de skulle have glemt det,” siger Michael Bach Sørensen.

To gange om året holder Jakon lærlingedag hvor alle lærlinge og deres mestersvende samles for at høre hvad der rører sig i virksomheden overordnet. Derefter er det lærlingene der har ordet. Først får de mulighed for at tale sammen uden at der er andre til stede, og derefter fremlægger de hvad de har af ønsker eller spørgsmål til virksomheden. Dagen indeholder typisk også en tur ud af huset. Sidste gang besøgte de Frilandsmuseet hvor de fik en introduktion til det gamle håndværk fra de tømrere der arbejder på museet. Efterfølgende var der skipperlabskovs i museets restaurant. En ret som de unge ikke nødvendigvis havde smagt før, men som de var glade for.

Vælg kvinderne til

Som en af de største virksomheder inden for tømrerfaget, kan det måske virke lettere at sørge for at der er plads til at ansætte kvinder, og i det hele taget udlære nye tømrere. Men Michael Bach Sørensen mener at alle kan tage en lærling, uanset køn og uanset virksomhedens størrelse.

”Det at vi er store, betyder ikke at vi har det lettere end andre. Vi skal leve op til præcis de samme regler og krav som alle andre. Jeg mener at det er et spørgsmål om dialog og vilje. Tag en snak med kvinderne og vær åben og find pragmatiske løsninger på de praktiske udfordringer,” siger Michael Bach Sørensen.

 

Denne artikel er en del af temaet ‘rekrutter til fremtiden’
Tryk her for at komme tilbage til temaet