Vi uddanner til falske forhåbninger

Der er akut mangel på arbejdskraft, og kigger vi et par år ud i fremtiden, kommer vi til at opleve en (endnu) større mangel på faglært arbejdskraft. Særligt den grønne omstilling skal nemlig i høj grad realiseres af dygtige faglærte håndværkere.

Sådan har billedet i virkeligheden været i mange år. Når jeg tænker 20-30 år tilbage kan jeg huske, at vi på skift har manglet ingeniører, lærere, pædagoger, sygeplejersker, læger, it-professionelle og STEM-uddannede. Sjovt nok har vi aldrig manglet cand.mag.’er i historie eller litteratur, kommunikationsuddannede, designere eller folk, der gerne vil arbejde indenfor tv-branchen. Alligevel uddanner vi dem i hobetal. Det tegner et billede af en uddannelsespolitik, der er drevet af alt andet end at dække det behov, som arbejdsmarkedet har.

Flere taler om, at akademikere er forkælede, når de ikke vil tage et rengøringsjob. Men det er samfundet selv skyld i, fordi vi gennem 5-6-7-8 år har kastet millionvis af kroner efter at uddanne dem. Så selvfølgelig har akademikerne en forventning om, at de kan få arbejde inden for deres fagområde.

Svigtet starter på samfundsniveau, fordi vi er alt for ukritiske i vores tilgang til uddannelse. Derfor er vi nødt til at have en alvorlig samtale om, hvordan vi indretter vores uddannelsessystem, så det rent faktisk dækker arbejdsmarkedets behov.

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget blev bragt i Berlingske den 7. september 2021.