Vandre

Vandreaktiviteterne omfatter først og fremmest et antal halvdags vandreture, der normalt tilbydes 9-10 søndage om året. Som hovedregel er der både en lang tur på 12-13 km og en kortere tur på 6-7 km. Turene – der i de fleste tilfælde finder sted omkring Storkøbenhavn eller i det nord- eller vestlige Sjælland – starter og ender samme sted, og afsluttes med en frokost. Enkelte ture, især i sommerhalvåret, gennemføres dog som ”madpakketure”, hvor deltagerne selv medbringer forplejning.

Deltagerne sørger selv for transport, medmindre der undtagelsesvis er fælles bustransport. Turene udbydes gennem Håndværkerforeningens Aktivitetscenter.

Deltagelse i selve vandreturen er gratis, men der betales for frokosten i forbindelse med tilmelding. Drikkevarer tilkøbes særskilt på spisestedet.

Årlig langtur

Udover de månedlige ture udbydes en årlig langtur af 5-8 dages varighed, der skiftevis finder sted i Danmark og i udlandet. De seneste Danmarksture er gået til Bjärehalvøen (Skåne), Sydfyn, Djursland, Søhøjlandet i Midtjylland og Bornholm.

De seneste udlandsture er gået til Umbrien, Mallorca, Amalfi-kysten, Korsika og Norditalien.

 

 

 

Aktivitetsudvalg

Vandreaktiviteterne planlægges og gennemføres af et aktivitetsudvalg. Det består af Birgitte Møller (formand), John Anker Hansen, Anette Hjuler, Torsten Jagd, og Marianne Schwartz. Desuden har andre vandreinteressenter i flere tilfælde påtaget sig ansvaret for en given vandretur.

Kontakt til aktivitetsudvalget kan ske pr mail til hfk@hfk.dk, att Vandreaktiviteter.

Har du selv en god idé til en vandretur?

Aktivitetsudvalget modtager meget gerne forslag til ture fra vandreinteressenterne, ligesom alle interesserede er velkomne til selv at stå for arrangement af ture til udbud gennem Aktivitetscentret. Aktivitetsudvalget bistår selvsagt gerne i planlægning og gennemførelse af disse ture.

Vil du være med?

Som medlem af Håndværkerforeningen har du mulighed for at deltage i vandreturene. Der er brugerbetaling for deltagelse.

Hold løbende øje med Aktivitetscenteret, hvor alle aktiviteter offentliggøres.

Du kan også få besked direkte i din mailboks, når der er nye aktiviteter, fx. en vandretur. Det kræver dog, at du har ’tilmeldt’ dig via din personlige profil i Aktivitetscenteret. Det gøres heldigvis nemt ved at markere, hvilke aktiviteter du er interesseret i, når du er logget ind på din personlige profil i Aktivitetscenteret.

Er du i tvivl om hvordan du logger ind, så læs mere her