De unge vælger ikke gymnasiet
de vælger at udsætte deres uddannelsesvalg

I mange år har vi drøftet, hvordan vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Desværre står vi i stampe, og over en bred kam har erhvervsuddannelserne svært ved at rekruttere nok elever. På landsplan vælger knap 20 procent af de unge en erhvervsuddannelse, mens det i Københavns Kommune kun er cirka 11 procent. Det er alt for få. Det viser både den aktuelle mangel på faglærte og alle fremskrivninger.

Nu kan vi for alvor begynde at se konsekvenserne af manglen på faglært arbejdskraft; for uden dygtige håndværkere bliver det sværere at få opbygget hele den infrastruktur, der skal til, for at Danmark for alvor kan stemple ind på den grønne omstilling.

For nylig udkom en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, der konkluderer, at de unge allerede i 8. klasse har besluttet sig for gymnasievejen. Dels fordi det ses som det sikre valg, dels fordi det i høj grad ligner det, de kender fra grundskolen. Størstedelen af de unge opfatter det at vælge en erhvervsuddannelse som et meget specifikt valg af erhverv. Så man skal virkelig være afklaret og stålsat for at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Og det er mange unge åbenbart ikke klar til.

Derfor er vi nødt til at erkende, at gymnasiet reelt har udviklet sig til en forlænget grundskole i stedet for en ungdomsuddannelse. Det bryder med hele den måde, samfundet har tænkt uddannelsessystemet på, hvor blandt andet indsatsen omkring de unges valg af ungdomsuddannelse koncentrerer sig om udskolingen. Det må vi så tage bestik af, og måske er det tid til at gentænke hele ungdomsuddannelsessystemet? Eller som minimum at vente med indsatsen omkring uddannelsesvejledning til de unge er klar og åbne for et reelt valg af en erhvervsuddannelse.

De der har evnerne og motivationen til at påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, skal naturligvis tilskyndes til det. Men den store rekrutteringsindsats til erhvervsuddannelserne skal måske flyttes ind i gymnasiet. Og så skal det være langt nemmere at skifte mellem de forskellige ungdomsuddannelser, for eksempel fra STX til en erhvervsuddannelse og få overført den merit, man måtte have opnået.

Én ting er dog sikkert. Vi kommer ikke i mål med den nuværende retning. Så lad os komme ind i kampen for de unge.

Af Per Vangekjær, formand for Håndværkerforeningen København

Indlægget blev bragt i MESTER, februar 2022.