Medlemsundersøgelse viser massiv bekymring for trafikstop

Læs: Trafikoplæg kan få København til at gå i sort

På baggrund af de seneste uger debat om en lukning af den københavnske middelalderby for biltrafik, har vi i Håndværkerforeningen gennemført en undersøgelse, hvor vi har spurgt håndværksvirksomhederne - de der arbejder i byen - hvad det vil betyde, hvis man lukker den københavnske middelalderby for trafik.

Undersøgelsen bekræfter, at der blandt de storkøbenhavnske håndværksvirksomheder er en massiv bekymring for konsekvenserne af, at lukke middelalderbyen for biltrafik.

Det er tal, der gør indtryk! Og som også bør gøre indtryk på rådhuset.

Adm. direktør Christoffer Susé har følgende kommentar til medlemsundersøgelsen:

Resultatet taler sit tydelige sprog; håndværkerne – de der arbejder i byen – udtrykker en massiv bekymring for konsekvenserne af, at lukke middelalderbyen for trafik.

Mange håndværkere oplever allerede de negative konsekvenser af trængslen og mangel på parkeringspladser. Bilen er håndværkerens rullende værksted, og et helt centralt værktøj, når man er ude hos kunderne.

En by i vækst og et godt byliv skaber ikke sig selv. En naturlig afledt konsekvens er, at der er brug for håndværkere mv. til at servicere byens borgere og virksomheder. Derfor er det helt afgørende, at håndværkere – og anden erhvervstrafik og varelevering for den sags skyld – kan komme frem til kunderne.

Vores undersøgelse viser, at 60 pct af de adspurgte overvejer, at sige nej til opgaver i København, alene pga. de trafikale forhold. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at erhvervstrafikken – modsat private bilister – ikke har et alternativ. Derfor bliver vi fanget i den politiske kamp om at flytte privatbilismen over på alternative former.

Allerede i dag kan vi se, at blot små trafikomlægninger eller et gravearbejde, kan få trafikken til at bryde sammen i det centrale København. Den store frygt er derfor, at en lukning af middelalderbyen for biler ikke bare bliver lidt småtterier hist og pist, men at det vil få massiv indvirkning på hele København. For vi har nogle af de største gennemgående og mest trafikkerede veje i København – HC Andersens Boulevard, Stormgade og Kongens Nytorv, Bredgade og Store Kongensgade – kørende rundt om middelalderbyen. Hvis noget går i stå der, går hele byen i sort.

Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København

Er du journalist og vil have uddybet Håndværkerforeningens kommentar, er du velkommen til at ringe til Christoffer Susé på tlf. 4079 0989.

Bilen er håndværkerens vigtigste værktøj

Undersøgelsen viser, at hele 87 pct. af de der har svaret, har brug for bilen, til at komme frem til deres kunder (grøn). Det bekræfter, at bilen er håndværkerens vigtigste værktøj.

Og nej de kan ikke bare skifte til offentlig transport eller cykel, for det er kun godt hver tredje virksomhed der er beliggende i Københavns Kommune. De restende totredjedele af virksomhederne ligger i omegnskommunerne, men løser opgaver i København.

Mere tid i kø og nej til opgaver i København

Håndværksvirksomhederne er følsomme over for de trafikale udfordringer i hovedstaden.

73 pct. angiver, at de forventer, at deres medarbejdere vil komme til at sidde mere i bilkø, når de skal ud til kunderne (grøn).

60 pct. – altså mere end halvdelen af alle der har svaret – siger, at det kan komme til at betyde, at de vil sige nej til opgaver i København (rød).

Kun 2 pct. af de adspurgte mener, at det vil have en positiv effekt for deres virksomhed (blå).

Massivt nej til lukning af middelalderbyen

På spørgsmålet, om man synes at det er en god eller dårlig idé, at lukke middelalderbyen for biler, svarer 68 pct. at de mener, at det er en dårlig eller overvejende dårlig idé (gylden).

14 pct. synes, at det er en god idé (grøn) og andre 14 pct. svarer hverken eller (rød). 4 pct. har ikke taget stilling, og er ikke medtaget på grafen her.

Flere resultater

Vi har spurgt håndværksvirksomhederne hvor enige de er i følgende udsagn

 

 

“En lukning af middelalderbyen bør først overvejes, når der er et alternativ i form af fx en havnetunnel”

77 pct. enige – 6 pct. uenige

“Lukning af middelalderbyen vil føre til mere trafik i resten af byen”

81 pct enige – 6 pct. uenige

“Det er en rigtig god idé at lukke middelalderbyen for trafik”

16 pct. enige – 67 pct uenige

“Lukning for biltrafik bør udbredes til et større område, fx. brokvartererne”

6 pct. enige – 82 uenige

 

Du kan se hele undersøgelsen her (pdf)

Fakta om undersøgelsen

Spørgeskemaet er sendt ud til 693 virksomheder, hvoraf 189 har gennemført hele spørgeskemaet og 7 kun har svaret på nogle af spørgsmålene. Det giver i alt en svarprocent på ca. 27 pct. hvilket er tilfredsstillende for denne type undersøgelse.

Spørgsmålene blev udsendt den 7. januar 2019 og lukket den 17. januar 2019.

Undersøgelsen er gennemført af SMVdanmark for Håndværkerforeningen København.

Der mangler stadig en analyse af konsekvenserne for trafikken

Læs artiklen

Man får svar, som man spørger

Sidste år inviterede Københavns Borgerrepræsentation 36 udvalgte københavnere til at deltage i en såkaldt borgersamling.
Læs mere her