Trafikoplæg kan få København til at gå i sort

De københavnske politikere drøftede tidligere i december et forslag om at lukke middelalderbyen for biltrafik.

Forslaget blev i første omgang sendt tilbage til forvaltningen – ikke fordi det politiske flertal er modstander af at lukke byen, men fordi forvaltningens tre løsningsforslag til op mod 100 mio.kr. i anlægsudgifter (trods alt) var for dyre.

Så når sagen bliver fremlagt igen i starten af det nye år, vil det politiske flertal træffe en beslutning, som efter min bedste overbevisning, bliver den mest skelsættende trafikale omlægning i nyere tid.

Det er i virkeligheden ikke så meget forholdene inde i middelalderbyen, der bekymrer. Det bliver helt sikkert et dejligt sted at besøge, hvis man gerne vil sidde på et torv og drikke en kop kaffe, eller når man skal mødes med vennerne og holde fest. En ting er dog sikkert, beboerne i bydelen skal have skruet hænderne godt på, for i den mest restriktive løsningsmodel bliver håndværkerkørsel forbudt i bydelen.

Det er dog langt mere bekymrende, hvad der vil ske rundt om middelalderbyen, og i resten af København, for det beskæftiger oplægget sig ikke med; hvordan den i forvejen meget tætte trafik og de umulige parkeringsforhold reagerer på de mange biler fra middelalderbyen, som skal ud og finde nye veje til en parkeringsplads.

Det bliver faktisk kun til en knastør konstatering af, at ”det vurderes at scenariet vil have minimal betydning for den generelle trafikafvikling”. Man forventer dog, at der vil komme øget søgetrafik efter parkeringspladser, men ”med de nuværende data er det ikke muligt at vurdere hvor meget mere”.

Men, når du lukker en hel bydel for biler, som så skal køre et andet sted hen og parkere, vil det naturligvis belaste områderne rundt om middelalderbyen med ny trafik. Uanset om 5, 30 eller 75% af bilisterne bliver hjemme, vil der ske en stigning i trafikken andre steder i København. For bilerne forsvinder altså ikke fordi middelalderbyen lukkes, og parkeringspladserne bliver fjernet.

Allerede i dag kan vi se, at blot små trafikomlægninger eller et gravearbejde, kan få trafikken til at bryde sammen i det centrale København. Den store frygt er derfor, at det ikke bare bliver lidt småtterier hist og pist, men at det vil få massiv indvirkning på hele København. For vi har nogle af de største gennemgående og mest trafikkerede veje i København – HC Andersens Boulevard, Stormgade og Kongens Nytorv, Bredgade og Store Kongensgade – kørende rundt om middelalderbyen. Hvis noget går i stå der, går hele byen i sort.

Der er ikke nogen tvivl om, at der vil komme til at ske massive trafikomlægninger i København i de kommende år. Men ændringerne må ske i den rigtige rækkefølge, hvis vi skal undgå et sandt trafikkaos. Her må fx en havnetunnel alt andet lige komme først.

Der er dog én positiv ting ved oplægget. Nu står det tydeligt, at ønsket om at lukke middelalderbyen er politisk. Det har intet at gøre med terrorsikring, som var det argument man brugte i første omgang.

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København

Debatindlægget blev bragt i Berlingske den 27. december 2018.