Høringssvar vedr. byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Fra Håndværkerforeningens side bakker vi op forslag nr. 45, der foreslår at fastholde og udvide antallet af erhvervsparkeringspladser i Middelalderbyen, samt forslag nr. 46 om, at fastholde antallet af læssepladser. Samtidig må vi dog udtrykke vores bekymring for, om planens helt grundlæggende greb – nedlæggelse af 750 gadeparkeringspladser – vil virke.

Vi bakker op om forslaget om at fastholde og udvide antallet af erhvervsparkeringspladser i Middelalderbyen

I Håndværkerforeningen København anerkender vi det politiske flertal i København, som ønsker at begrænse personbilers adgang til byen. Det kommer til blandt andet til udtryk i en række tiltag og projekter over hele byen. Fælles for disse tiltag er dog, at der sjældent skelnes mellem erhvervstrafik, som for eksempel håndværkerkørsel og varelevering, og privat bil- og pendlerkørsel, når der tales om ændringer i mobiliteten.

Derfor er vi fra Håndværkerforeningens side glade for, at der er i denne plan udtrykkes en forståelse af, at hvis man ønsker en by, der virker, så er det nødvendigt at det lokale erhvervsliv, der servicerer borgere og virksomheder, kan komme frem til kunderne og parkere. Det gælder fx varelevering til butikker (og private borgere), affaldsafhentning og ikke mindst de håndværkere, der hver dag ombygger og vedligeholder de københavnske ejendomme.

Fra Håndværkerforeningens side bakker vi derfor op om forslag nr. 45, der foreslår at fastholde og udvide antallet af erhvervsparkeringspladser i Middelalderbyen, samt forslag nr. 46 om, at fastholde antallet af læssepladser.

Vi opfordrer samtidig kraftigt Københavns Kommune til at holde fast i denne indsigt, når der fremover skal udarbejdes oplæg til ændring af trafikken i Københavns kommune.

Er forudsætningerne for byrums- og trafikplanen faldet bort?

Samtidig må vi dog udtrykke vores bekymring for, om planens helt grundlæggende greb – nedlæggelse af 750 gadeparkeringspladser – vil virke. Særligt taget i betragtning, at den oprindelige plans andet greb, begrænsning af adgangen til bydelen, har vist sig ikke at være lovligt. Her kan man spørge, om forudsætningerne for byrums- og trafikplanen egentlig ikke er faldet bort?

Med 300 resterende parkeringspladser i bydelen og fri indkørsel, må det forventes, at søgetrafikken til en parkeringsplads vil stige, da bilisterne må forventes at ville forsøge finde en ledig parkeringsplads inde i Middelalderbyen, inden de begynder at cirkulere på gaderne rundt om bydelen, hvor p-pladserne i forvejen er fyldt op.

Denne øgede søgetrafik kan komme til at påvirke mobiliteten negativt på de største gennemgående og mest trafikerede veje i København – H. C. Andersens Boulevard, Stormgade, Kongens Nytorv, Bredgade, Gothersgade og Store Kongensgade – som omkredser Middelalderbyen.

Dermed vil gennemførelse af forslaget få negativ indvirkning på trafikafviklingen i hele det centrale København.

Der mangler fortsat en analyse af konsekvenserne for trafikken

Fra Håndværkerforeningens side har vi fra start efterlyst en reel analyse af konsekvenserne for trafikafviklingen i nærområdet. En sådan analyse mangler efter vores opfattelse stadig.

Forvaltningen henviser i TMUs mødemateriale (28. februar 2022) til et opsamlingsnotat fra ViaTrafik, der angiveligt skulle udgøre denne analyse. Dette opsamlingsnotat gentager en række antagelser fra tidligere notater, som dog primært omhandler trafikale ændringer og konsekvenser inde i Middelalderbyen.

Af opsamlingsnotatet fremgår det, at ”trafikken i Middelalderbyen er således hovedsageligt relateret til et specifikt ærinde eller destination i bydelen.” Med andre ord: Ingen kører ind i Middelalderbyen for sjov.

I opsamlingsnotatet forudsættes det, at bilister med et ærinde i Middelalderbyen fremover vil køre direkte til et parkeringshus uden for bydelen. Vi kan ikke se, at denne forudsætning bygger på andet end en antagelse, der er foretaget uden egentlig analyse eller videnskabeligt belæg.

Der er således tale om et særdeles spinkelt grundlagt for, at kunne vurdere de negativt afledte effekter, som gennemførelsen af forslaget forventeligt må få.

Derfor skal vi endnu engang opfordre til, at der bliver udarbejdet en reel konsekvensanalyse for trafikafviklingen i området omkring Middelalderbyen, således man politisk kan træffe et oplyst valg.

 

Med venlig hilsen

Christoffer Susé
Adm. direktør

 

Du kan læse alle de indsendte høringssvar på Københavns Kommunes høringsportal