Højt til loftet

Ikke siden anlæggelsen af Christianshavn i begyndelsen af 1600-tallet har
hovedstaden undergået en større, samlet arealudvidelse end den et folketingsflertal
og Københavns Kommune nu foreslår med opførelsen af Lynetteholmen, en to millioner kvadratmeter stor ø ud for Refshaleøen.

Øen skal fremtidssikre København frem mod det næste århundrede, og danne grundlaget for 35.000 nye boliger og et tilsvarende antal arbejdspladser.

Stærkt! Der er højt til loftet her! Christianshavns grundlægger – Christian IV – ville hæve ølkruset i anerkendelse.

Perspektiverne er mangfoldige. Dels sikres byens fortsatte vækst, dels klimasikres byens kyster, dels bliver der råd til at udvikle en infrastruktur, der kommer hele byen til gode. Her tænkes udviklet en østlig ringvej i form af en havnetunnel samt metro. Finansieringsmodellen kender vi i det store hele fra de andre, nye anlægsprojekter – lige fra Ørestad til Nordhavn: Nemlig opfyldning af nye landområder, der efterfølgende kan sælges. Kort sagt – fra vand til land.

Vi håber, at Lynetteholmen vil nyde godt af de erfaringer, planlæggerne har gjort sig med de andre nye bydele. Herunder at udviklingen af en bydel nu engang ikke sker i et Excel-ark, men med øje for, at der også skal være plads til de små virksomheder, til værkstederne og til håndværkerne.

Og nej – der går ikke noget fra resten af landet, fordi København fortsat vokser; Tværtimod.

Men!

Det er fint med langsigtede planer om en østlig ringvej. Men ambitionerne løser ikke de udfordringer, Københavns infrastruktur har lige nu: Mangfoldige gravearbejder, manglende parkeringspladser og en vejkapacitet under pres. Her skal stadig arbejdes for at kunne parkere i byens periferi, så pendlerne kan rejse med velfungerende, præcis offentlig transport ind i byen. Her skal stadig tænkes i fremkommelighed for service-, transport- og håndværksvirksomhederne.

Vi skal tænke stort og drømme. Men Lynetteholmen må ikke blive en sovepude.

Af Per Vangekjær, malermester og formand for Håndværkerforeningen København

Kommentaren blev bragt i MESTER, december 2018.