Ros!

I håndværket hædrer vi gerne den veludførte svendeprøve med betegnelsen ”ros”. Betegnelsen rinder i hu ved gennemlæsning af Københavns Kommunes budget for 2019, som hele syv partier i Københavns Borgerrepræsentation står sammen om.

I et budget, hvor man gerne vil tilgodese den børne- og ældrevenlige by, den grønne by og den trygge by, er der også blevet plads til at indtænke virksomhederne med investeringer for intet mindre end en kvart milliard kroner.

Skarpest står byggesagsgebyrerne, der ellers igennem de senere år været kilde til megen kævl, om de nu var for høje eller for lave. Nu griber man i stedet mere radikalt til værks – man afskaffer dem simpelthen. Sådan! På samme tid afsættes midler til flere forhåndsdialogmøder – altså personlige møder mellem bygherre eller rådgiver og kommunens sagsbehandlere – i større byggesager.

Vi glæder os også over, at der nu er politisk flertal for at analysere – og ændre på! – kommunens måde at forholde sig til virksomhederne, så mange års ambitioner om at overgå fra gamle tiders myndighedskultur til en kundeorienteret servicekultur kan realiseres. Og helt balsamisk lyder det, at der afsættes penge til at afdække, hvad politikker og regler skaber af vækstbarrierer for virksomhederne. Ja, selv p-problematikken er adresseret med et tilsagn om at undersøge mulighederne for at etablere 500 parkeringspladser til erhvervsbiler. Bravo!

Ikke mindst glæder det os, at man har fundet inspiration i afrapporteringen fra
den taskforce, som overborgmesteren nedsatte i forbindelse med budget 2018. Her var Håndværkerforeningen repræsenteret, og vi kunne da også fornemme stor lydhørhed under taskforcens møder.

Alt tyder på, at vi nu alle deler opfattelsen af, at målet om en by med høj livskvalitet blandt andet nås gennem et erhvervsliv, der trives, og som præsterer vækst. Skal det nu være ekstra godt – og skal alle byens virksomheder på tværs af brancher og fag få glæde af de mildere vinde – så må dækningsafgiften stå for tur i 2020.

Der skal noget ekstra til for at opnå en bronze- eller sølvmedalje!

Af Per Vangekjær, malermester og formand for Håndværkerforeningen København

Kommentaren blev bragt i MESTER, oktober 2018.