Uden el intet liv

Man plejer at sige ”uden vand, intet liv.” Men i den moderne verden er der noget, der er lige så vigtigt: Elektricitet. Uden el går alting i stå, og ser man på en af de største udfordringer i verden, klimaet, er el et af de store svar på, hvad vi skal gøre for at sikre klimaet. Elektrikeren er derfor en vigtig person, og der ligger spændende opgaver og udfordringer for elektrikerne nu og i fremtiden.

Tekst: Peter Djurup
Foto: Rie Neuchs

Denne artikel blev bragt i MESTER16, juni 2021.

Formand for TEKNIQ EL København, elinstallatør Jan Skovsgaard, driver virksomhed fra et industrikvarter i Ejby. Herfra er han blandt andet i gang med at energirenovere en række skoler og boligforeninger. Det vil sige, at alle gamle elinstallationer og lyskilder som lysstofrør skiftes ud med mere energivenlige LED-lamper, og bevægelsesmeldere, der automatisk tænder lyset, når der kommer en ind i et rum.

Hele området med belysning og varmestyring fylder meget for elinstallatører i dag og også i lang tid fremover. Der er virksomheder, der specialiserer sig i løsninger inden for det, der hedder BMS – Building Management Systems. Det er anlæg, der taler sammen med belysning, varmestyring og installation, som programmeres og bliver styret via overvågning af varme, forbrug etc. Det kræver særlig kompetence at kunne programmere et anlæg til det, og det er bare et af de områder, hvor man som elektriker kan specialisere sig,” siger Jan Skovsgaard, og fortsætter:

”Det er på mange måder elektrikere og installatører, der skal føre mange af planerne om grøn omstilling ud i livet i praksis. Energirenoveringer og -styring i bygninger er bare en lille del af de opgaver, som vi i branchen er i gang med. Andre er installation af varmepumper, solcelleanlæg og opstilling af ladestandere til elbiler, blot for at nævne nogle af de områder der giver travlhed i de kommende år,” siger Jan Skovsgaard.

B&O-kabling og intelligente installationer

Jan Skovsgaard har 20-års jubilæum som selvstændig i år, og interessen for ny teknologi, og de muligheder der følger med elektrikerfaget, kom, da han startede med at specialisere sig i at lave B&O-installationer i folks hjem. Det var dengang et Beolink-anlæg krævede, at man kablede hele huset for at få anlægget til at spille i alle rum, før internet og trådløs kommunikation.

Efter sin uddannelse arbejdede han en kort periode hos Siemens, hvor han stiftede bekendtskab med de første spæde skridt til intelligente bygningsinstallationer. Noget der siden har taget fart, og blandt andet er en vigtig del af de energirenoveringer, Jan Skovsgaards virksomhed laver i dag.

Grøn omstilling med el

Det store fokus på nye måder at producere strøm på – med vand, vind, og solkraft – gør, at det netop er elektricitet, der er et af de vigtige svar på, hvad vi skal gøre for at skabe den grønne omstilling. Det betyder, at elektrikerne har travlt og vil få endnu mere travlt i de kommende år.

”Det er ikke mange år siden, at naturgas var den nye store energikilde til mange huse. Det samme gælder fjernvarme, der er blevet rullet ud i byerne. Men i meget af det der bygges i dag, vælger man elektricitet som energikilde, til for eksempel  varmepumper. Strømmen er i stort omfang blevet grøn, og derfor har vi ændret opfattelse af elektricitet som energikilde. Der er mulighed for at få egne solceller på taget og vælge hvordan den elektricitet, man får leveret, skal være produceret, og det er med til, at flere vælger el til at opvarme deres hus,” siger Jan Skovsgaard.

Mere strøm til elbil-ambition

Vores biler skal også være eldrevne i fremtiden. Regeringens ambition er, at der i 2030 skal være en million elbiler i Danmark. Men bilerne skal selvsagt kunne lades op, ellers holder ambitionen ikke. Derfor er der et stort arbejde i gang med at etablere ladestandere, både på offentlig vej, til private og i boligforeninger.

”Vi har senest etableret ladestandere hos en af de boligforeninger, vi arbejder for. Men fire standere, som de har fået, er jo ikke nok på længere sigt, når elbiler bliver mere udbredt. Hvis vi skal have funktionelle ladestandere nok i 2030 til at kunne oplade en million elbiler, kræver det både kraftigere kabler til det samlede elnet, og styring af forbruget overordnet set, sådan så elforbruget fordeles intelligent i forsyningsnettet, alt efter hvor der er behov. Kort sagt skal elnettet udbygges, for at vi er klar til de mange elbiler om ni år,” siger Jan Skovsgaard.

Grossisterne melder om vækst i salget af ladestandere, men det er langtfra nok til at matche elbilmålet i 2030, hvis man spørger Jan Skovsgaard.

Fleksibel uddannelse

At der er brug for elektrikere, er der ingen tvivl om, og det er da også et af de håndværksfag, der har lettest ved at tiltrække lærlinge. Særligt er der mange voksenlærlinge i faget, og den uddannelse, de får, er meget mangfoldig, og giver mulighed for at specialisere sig ved at bygge særlige moduler på.

”Det gode ved vores uddannelse er at den er modulopbygget, så vi kan hurtigt implementere nye elementer i vores uddannelse, når der er behov for det. Det giver en fleksibilitet, der betyder, at vi kan tilpasse os de krav markedet har til fremtidens elektrikere. Hvis vi har en lærling, som har behov for at lære, hvordan man sætter ladestandere op, kan vi målrette uddannelsen derefter ved at vælge de rette moduler,” siger Jans Skovsgaard.

Han ser fagets store palette af muligheder, som en vigtig grund til, at det er attraktivt at blive elektriker.

”Du spænder vidt fra fiber til elevator og Internet of Things. Du kan lave maskiner i industrien eller almindeligt installationsarbejde hos privatkunder. Vi har 28 moduler du kan vælge mellem som lærling – og så er der masser af muligheder for at få et spændende job, når du er udlært,” siger Jan Skovsgaard.

Strømafhængighed

Vi er afhængige af strøm i samfundet. Køleskabet har i mange år sørget for, at vores mad kan holde sig, vaskemaskinen giver os rent tøj, og snart er alle vores maskiner i hjemmet koblet på internettet, ligesom vores computere og telefoner er det. Og uden strøm intet internet, lys og varme.

”Vores afhængighed af elektricitet har vist sig i endnu større grad under corona-pandemien, hvor de fleste har arbejdet hjemme. Tidligere satte vi en seddel op om, at vi lukkede for strømmen i en ejendom mellem kl. 8 og 15, hvis vi skulle skifte en tavle. Nu bliver man ringet op, hvis vi gør det, fordi mange sidder hjemme og arbejder og har brug for el for at kunne det. Det er bare ét tegn på, at vi ikke kan leve uden el, og at vi som elektrikere derfor næppe bliver arbejdsløse i fremtiden,” slutter Jan Skovsgaard.