MESTER01

Teknologiinvestering i millionklassen
Håndværk er uløseligt forbundet med arbejdstid, og det gør håndværket kostbart. Men med moderne teknologi kan vi fastholde håndværkets vigtigste kendetegn: Det unikt forarbejdede produkt.

Denne artikel blev bragt i MESTER01, oktober 2018.
Læs mere
Åben Byggeplads
Læs mere