En by for alle

Jeg elsker valg og ikke mindst de valgkampe, der går forud. Valgkampene giver ilt til vores demokrati, fordi politikerne er ’tvunget’ til at tænke over, hvad de egentlig vil med deres mandat, og til at sætte ord på deres visioner. Og selvom vi til tider hører, at valgkampe er hårde og beskidte, så er det også her, vi som borgere og erhvervsliv kan møde vores politikere ved vælgermøder og på gader og stræder, tale ed dem og høre deres argumenter for eller imod et givent emne.

Efteråret byder på kommunal- og regionsrådsvalg, og som altid er Københavns
Kommune noget særligt.

København er landets hovedstad og suverænt største by og huser virksomheder, arbejdspladser samt uddannelses- og  kulturinstitutioner for hele Danmark.

Med andre ord – København er ikke kun københavnernes by. Byen er mere end de mennesker, der bor inden for kommunegrænsen. Derfor er betingelsen for at være  politiker i København, at man accepterer, at der kun er et delvist overlap mellem dem man er valgt af, og dem man er valgt for.

Netop det betyder, at der er mange spørgsmål, hvor de københavnske politikere skal balancere på en knivsæg; nattelivet overfor de lokale beboere, byudvikling og boligbyggeri overfor den begrænsede plads, og ikke mindst de lokale håndværksvirksomheders behov for, at medarbejderne kan komme frem til kunderne overfor kapaciteten på vejene.

Som politiker i København kan man nemt komme til at falde for fristelsen til at lade kommunen lukke sig om sig selv, og – billedligt talt – blokere byens porte for dem der står udenfor, mens man råber, at der ikke er mere plads, og at de må gå hjem igen.

Men det er ikke en hovedstad værdigt – København må og skal være en by for alle.


Erhvervspolitisk vælgermøde 2021

Jeg vil i øvrigt gerne benytte lejligheden til at invitere alle læsere til at være med til at puste ny ilt ind i vores lokale demokrati, når Håndværkerforeningen inviterer til Københavns vigtigste vælgermøde den 3. november. Vi har sat partiernes spidskandidater stævne i Moltkes Palæ, og her vil de netop få lejlighed til at fortælle om deres visioner for Københavns udvikling og ikke mindst erhvervslivets plads i byen.

hfk.dk/valg kan du læse om de ti spidskandidater, og tilmelde dig vælgermødet 

Af Per Vangekjær, formand for Håndværkerforeningen København

Indlægget blev bragt i MESTER, september 2021.