Flere løsninger skal i spil

Danskerne, og især folk i hovedstadsområdet, spilder millionvis af timer på at sidde i kø på vejene, når de skal til og fra arbejde. Det rammer også erhvervslivet fordi medarbejdere og varetransport bliver fanget i køen sammen med pendlerne.

Desværre forventer trafikeksperter, at trængslen vil stige yderligere i de kommende år, og derfor er det et problem, som en ny regering bliver nødt til at tage fat på som noget af det første.

Først og fremmest er vi nødt til at få udbygget og tilpasset vejinfrastrukturen de steder, hvor problemerne er størst. Her ligger en østlig ringvej rundt om København lige til højrebenet, så vi kan flytte store dele af den gennemkørende trafik, der lige nu tvinges ind over Kongens Nytorv og Christianshavn. Men også de store indfaldsveje til København er massivt ramt at trængsel.

Men vi kan – og skal – ikke kun bygge os ud af problemerne. Der må også andre løsninger på bordet.

Det er afgørende, at vi får knækket den nød, der handler om for alvor at gøre den kollektive transport konkurrencedygtig i forhold til bilen. Her er tid, fleksibilitet, og hvis vi skal være ærlige, bekvemmelighed nogle af de helt afgørende elementer, hvis vi skal flytte pendlere fra bil til tog, bus og metro. Og prisen spiller naturligvis også en rolle.

Grundlæggende mener jeg ikke, at løsningen er at gøre det dyrere – eller mere besværligt – at vælge bilen, men derimod at gøre det billigere og mere attraktivt at vælge kollektiv transport. Om det er lavere priser i toget eller  transportfradrag for cyklister er ikke afgørende for mig. Men noget skal gøres.

Derfor er vi nødt til at være åbne overfor nye løsninger – bygget på fakta, ikke følelser. Og fakta er, at håndværkeren og anden erhvervstransport – modsat privatbilister – ikke har et alternativ til bilen.

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget blev bragt i MESTER, juni 2019.