Fremkommelighed er en kerneopgave

Københavns Kommune er snart klar med en ny kommuneplanstrategi, som sætter retning for udviklingen af København frem mod 2031.

Strategiens overskrift er ”Verdensby med ansvar”, og fokus er i høj grad på hvordan vi sikrer en bæredygtig udvikling af København  – i forhold til miljøet, men også socialt, og særligt i forhold til den voldsomme udbygning af København vi ser i disse år. Byen vokser med omkring 10.000 borgere om året, og det stiller store krav til flere boliger.

Hvis man er tålmodig i sin læsning af strategien opdager man, at kommunen også har en række visioner for erhvervslivet. Faktisk står der, at ”Virksomhederne skal have en oplevelse af, at de er grundstammen i at skabe vækst og velfærd i København, og at Københavns Kommune ønsker en tæt dialog om erhvervslivets vilkår.” Hvis det ikke kun bliver ved oplevelsen er der håb forude.

I København er det et bærende princip, at der skal etableres kollektiv transport inden de nye bydele udvikles. Det er et godt og sundt princip. For når politikerne har valgt, at byen både skal rumme 10.000 nye beboere om året og flere arbejdspladser, så vokser behovet for transport dramatisk. Allerede nu ser vi, at der hver eneste dag pendler 180.000 mennesker ind over kommunegrænsen for at arbejde eller studere, mens 120.000 pendler ud af Københavns Kommune. Dertil kommer de der arbejder inden for kommunens grænser. Det er en massiv flytning af mennesker, hver eneste dag.

Derfor er og bliver fremkommelighed en kerneopgave for Københavns Kommune!

Og politikerne må se i øjnene, at det ikke er nok ensidigt at fokusere på kollektiv transport og cykelstier. For én ting er transport af mennesker, en anden er den nødvendige erhvervstrafik. Fx varelevering, servicekørsel eller håndværkere – de der arbejder i byen, og som har behov for en bil for at komme rundt. De bliver fanget i trængslen mellem de mange pendlere, der ikke har mulighed for (eller lyst til) at køre med kollektiv transport. Derfor må vejinfrastrukturen udbygges og tilpasses efterhånden som byen vokser.

 

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget er bragt i MESTER april 2019.