Man får svar, som man spørger

Sidste år inviterede Københavns Borgerrepræsentation 36 udvalgte københavnere til at deltage i en såkaldt borgersamling. Borgerne skulle forholde sig til spørgsmålet: ”Hvordan skal vi bruge vores gader i middelalderbyen bedst muligt i fremtiden i en by med færre biler?”Denne kommentar blev bragt i MESTER09, februar 2020.

Kort før jul udkom borgersamlingen så med ni anbefalinger til de københavnske politikere om, hvad gaderne i middelalderbyen skal bruges til, når bilerne bliver lukket ude.

I Håndværkerforeningen er vi stor tilhænger af den demokratiske proces, og her er borgesamlingen en nyskabelse, som bestemt må anerkendes. Men en demokratisk proces kræver, at man drøfter forholdene ud fra et oplyst grundlag. Er grundlaget ikke oplyst bliver processen omsonst.

Derfor har vi i Håndværkerforeningen helt fra start haft ét grundlæggende forbehold i forhold til borgersamlingens dialogproces; Nemlig de manglende fakta om konsekvenserne ved de to forskellige scenarier for at lukke bydelen for biltrafik, som forvaltningen har præsenteret som grundlag for drøftelserne.

Vi har fra begyndelsen, og gentagne gange siden, efterspurgt viden, fakta og reelle analyser, der kan give et objektivt og sagligt billede af konsekvenserne ved de to scenarier. Det gælder både de konsekvenser der er i selve middelalderbyen. Men det gælder særligt de trafikale konsekvenser som resten af det centrale København vil opleve, når Middelalderbyen lukkes og mellem 800 og 900 parkeringspladser i det centrale København nedlægges.

På trods af gentagne opfordringer har vi noteret os, at forvaltningen ikke har haft et ønske om at inddrage mere fakta i dialogprocessen. Det kan vi naturligvis kun kan beklage, da konsekvensen har været, at borgersamlingen ikke har arbejdet ud fra et reelt oplyst forhold.

Man får svar, som man spørger.

Vi har, ligesom andre organisationer og brancheforeninger, haft anbefalingerne i høring. Inden for kort tid samles borgersamlingens anbefalinger og interesseorganisationers høringskommentarer i en rapport. Rapporten vil blive politisk behandlet i foråret 2020 sammen med en indstilling om et løsningsforslag til mindre biltrafik i middelalderbyen. Hvis Borgerrepræsentationen beslutter at gå videre med forslaget, kan det indgå i budgetforhandlinger om Budget 2021.

Af Christoffer Susé, adm. direktør i Håndværkerforeningen København.

Indlægget blev bragt i MESTER, februar 2020.