Tema: Lokalt engagement giver liv i gaden

Håndværksvirksomheder er bredt set gode til at engagere sig i det lokalsamfund, hvor de udspringer fra. Det viser en undersøgelse, som Håndværkerforeningen har lavet blandt sine medlemmer. MESTER sætter fokus på det lokale engagement.

Foto: Rie Neuchs

Denne artikel blev bragt i MESTER14, februar 2021.

Resultatet af undersøgelsen viser blandt andet, at over 70 procent af dem, der har deltaget, svarer, at det lokale engagement er meget vigtigt for dem. Og når de bliver spurgt til hvorfor, svarer igen over 70 procent, at det er, fordi de gerne vil skabe liv i deres  lokalområde, mens 57 procent siger, at de gerne vil påvirke og udvikle lokalområdet.

Mange af virksomhedsejerne ser det direkte som et særligt ansvar at være aktiv i lokalområdet. Det bekræfter næsten 60 procent af deltagerne i undersøgelsen.

Handler lokalt

En af de måder, de forretningsdrivende støtter lokalområdet, er ved at handle hos andre lokale virksomheder. Undersøgelsen viser, at 70 procent vælger at handle lokalt hos nabobutikkerne. Næsten 50 procent ansætter lærlinge fra lokalområdet, og 42 procent  sponsorerer lokale sportshold og klubber.

Og engagementet i lokale foreninger og klubber er noget, der fylder meget. Næste 60 procent af deltagerne i undersøgelsen er selv engageret i det lokale foreningsliv.

Få inspiration til dit lokalområde

Måske ikke så overraskende mener 88 procent, at det lokale erhvervsliv giver værdi til byen. Men det er de ikke ene om at mene. Julie Holck, der har forsket i udvikling af byer og forretningsliv, mener blandt andet, at netop butikker og et levende erhvervsliv er en forudsætning for, at man kan tiltrække beboere til boligområder.

Mød Julie Holck på de kommende sider, og få gode råde om og eksempler på, hvordan man kan udvikle gader og byområder i et fællesskab mellem virksomhedsejere, udlejere og offentlige instanser.

Gadeudvikling og lokale lærlinge

Kom også med en tur i Jægersborggade, som er et godt eksempel på, hvordan den lokale andelsboligforening har formået at udvikle en gade på Nørrebro fra et sted, hvor der blev solgt hash i gaden, til en af Københavns mest hippe gader med et levende butiksliv, der ikke kun er til glæde for beboerne, men også tiltrækker mennesker fra resten af byen.

I Hvidovre driver Uno Apold sammen med sin kompagnon anlægsgartnervirksomhed. Her er de meget engagerede i at udbrede kendskabet til faget blandt de lokale unge på skolerne. De tager helst lokale lærlinge, og senest er Uno Apold gået aktivt ind i et projekt, der hjælper de unge lærlinge med ordblindhed til at blive bedre til at stave.

På Frederiksberg ligger Meyers Deli på Gammel Kongevej. Og nu har delien fået et nyt lokale ved siden af, hvor æreshåndværker og gastronomisk iværksætter Claus Meyer vil udvikle et miniforsamlings- og kulturhus. Mød Claus Meyer, der deler sine tanker og idéer med det nye sted.

Endelig har Helle Nielsen, der er dette nummers forsidehistorie, idéer til, hvordan man kan engagere sig i lokalsamfundet. Helle Nielsen kan du møde på de foregående sider.

God fornøjelse.

Læs artiklerne i temaet